Tarmo Riit
Juhiotsing
Tarmo Riit

B2B juhiotsing

Juhiotsingufirma on professionaalne teenusettevõte, mis on spetsialiseerunud juhtide ja muude kõrgema taseme töötajate värbamisele eri valdkondade klientettevõtete jaoks. Juhiotsingu agentidel/spetsialistidel on enamasti laialdased isiklikud kontaktid oma valdkonnas või erialal ja üksikasjalikud ja täpsed teadmised valdkonnast ning nad tegutsevad tavajuhul tippjuhtide tasandil. Juhiotsingu spetsialistid osalevad ka kogu värbamisprotsessis, pidades põhjalikke intervjuusid ja esitledes valitud kandidaate klientidele, kui nad on veendunud, et kandidaat vastab kõigile esitatud nõuetele ja sobiks ettevõtte kultuuri. Juhiotsingufirmadel on klientidega enamasti kauaaegsed, aastatepikkused suhted ja sellistel juhtudel on kandidaatide sobivus ülioluline. Samuti on tähtis, et sellised ettevõtted säilitaksid kõrge professionaalsuse ja konfidentsiaalsuse taseme.

Kõrge kvalifikatsiooniga kandidaatide värbamine juhtivatele ametikohtadele

Organisatsioon Recruitment Process Outsourcing Association (RPOA) määratleb värbamisprotsessi sisseostmist (recruitment process outsourcing, RPO) nii: “äriprotsesside sisseostmise (business process outsourcing, BPO) vorm, kus tööandja delegeerib oma värbamisprotsessid tervikuna või osaliselt välisele teenusepakkujale. Värbamisprotsesside välised teenusepakkujad võivad kogu värbamisprotsessi läbi viia või protsessi üht-kaht osa juhtida, toimides sisuliselt ettevõtte personaliosakonna laiendusena”. See definitsioon näitab, et RPO-teenuste puhul ei ole tegemist klassikalises mõttes sisseostmisega, kuna teenusepakkuja roll on rohkem konsultatsioonile keskenduv ja paindlikum kui tavapärase värbamise korral.


Kontakt

Kas Teil on küsimusi?

* - Kohustuslikud väljad