Tarmo Riit
Teenused
Tarmo Riit

Ajutised juhtimisteenused

Tarmo Riit Management Consulting B2B Ettevõtte, turunduse, müügi ülemineku- ehk mobiilne juhtimine, alalise juhi otsing ja integreerimine

 

Vajate ettevõttele juhtimisteenust?

B2B ettevõtete juhtimisteenused, üleminekujuhtimine, kriisijuhtimine.

Leppige kokku tasuta esmakonsultatsioon ettevõttele juhtimisteenuste osutamiseks!

Tarmo Riit Management Consulting OÜ teostab B2B ettevõtete terviklikku üleminekujuhtimist, meilt võib tellida ka ainult turunduse- või müügi juhtimise.

Lugege lähemalt turunduse juhtimisest…

 

Lugege lähemalt müügi juhtimisest…

 

Lugege lähemalt meie ettevõtte juhi- või keskastme juhtide otsingu- ja ettevõttesse integreerimise teenusest…

 

 

Loogilise osana meie poolt teostatavast ettevõtte/ turunduse/ müügi juhtimisest pakume juhtimise sobivas faasis meiepoolset alalise juhi otsingu-teenust koos valitud juhi tulemusliku integreerimisega ettevõtte protsessidesse üleminekuperioodi vältel. Kas siis ettevõtte tippjuhina, turundusjuhina või müügimeeskonna juhina.


Ajutised juhtimisülesanded erinevad oma ulatuse ja nõudmiste poolest, hõlmates muudatuste juhtimist, "tühikute täitmisega seotud" juhtimist, projektijuhtimist ja täieliku uuendusprotsessi juhtimist.


Allpool kirjeldatakse meie mobiilse juhtimise tavapärase ‘elutsükli’ etappe:

Tarmo Riit management Consulting alustab juhtimisülesandega tegelemist, saavutab lahenduse ja viib selle reaalselt ellu.

Otstarbekaks osutumise korral teostab Tarmo Riit Management Consulting koostöös kliendiga  alalise juhi otsingu ning aitab tal integreeruda ettevõttesse.

Sellega lõpeb Tarmo Riit Management Consulting mobiilne juhtimisteenus.

Juhtimisülesanne peab sisaldama ka ettevõtte pikaajalisemate eesmärkide saavutamiseks vajalike ressursside eraldamise plaani.


Meie mobiilse juhtimise varastel etappidel on nii mõndagi ühist konsultatsiooniga ja hilisematel etappidel projektijuhtimisega, kuid mobiilse juhtimise eripäraks on ajutise juhi Tarmo Riit Management Consulting vastutus eduka analüüsi ja sobiva lahenduseni jõudmise eest neis etappides.

 

Tarmo Riit Management Consulting mobiilse juhtimise etapid:
 

1. Ülesande vastuvõtmine.

Potentsiaalne klient ja Tarmo Riit Management Consulting suhtlevad ja arutavad nõudmisi piisaval määral, et klient saaks otsustada, kas ajutise juhi kaasamine olukorraga tegelemiseks on vajalik.

Tõenäoliselt kuulub siia ‘esialgne’ hinnang selle kohta, mida klient enda arvates soovib, samuti prognoos meie tööpanuse ulatuse kohta.

Tõenäoliselt kuulub siia ka due diligence ja intervjueerimisprotsess, et tagada meie, kui ajutise juhi sobivus ettevõttele.

Tavajuhul korraldatakse selles etapis üks või mitu esialgset kohtumist ja etapp lõpeb Tarmo Riit Management Consulting kui mobiilse ajutise juhi ajutise kaasamisega.

 

2. Diagnostika.

Me uurime hetkeolukorda, et seda mõista ning tuvastada selle põhjused ja mitmesuguste huvirühmade nõudmised.

Selles etapis kujundatakse üksikasjalikum ettekujutus ‘asjade tegelikust seisust’ ning lähenemisviisid sellega tegelemiseks.

Selles etapis võib ilmneda rohkem küsimusi või probleeme kui klient alguses välja tõi.

Vahejuhtimise korral võib selline diagnostika toimuda kriisiolukorras vahetute probleemide lahendamisega samaaegselt.

Enamasti kestab diagnostikaetapp mõne päeva.


3. Ettepanek.

Me esitame üksikasjalikuma ettepaneku, mis toimib ajutise juhtimisülesande eesmärkide ja kavana.

See võib oluliselt erineda esimeses etapis määratletud esialgsetest plaanidest.

Ettepanek võib sisaldada sisaldada uusi, meie arvates olulisi ettepanekuid, mitmesuguseid nõudmisi või ka ettepanekut mobiilse juhtimise lõpetamise kohta.

Võib juhtuda, et meie ‘ettepanek’ on vastuolus kliendi ettekujutusega olukorrast, kuna see toetub meie ekspertteadmistele.

Me võtame endale kohustuse pakkuda välja kõige tõenäolisemalt tulemuslik lahendus, mitte tingimata algselt nõutud lahendus.

Vahejuhtimise ülesande korral võib selline ettepanek olla ka lihtsalt skemaatiline plaan ajutise juhi tööks ‘ ettevõttele turvalise haldajana’.


4. Elluviimine.

Me juhime sekkumist, projekti või lahendust, jälgime selle kulgu ja anname kliendile perioodiliselt tagasisidet.

Selles etapis on kliendil võimalus veenduda meie ekspertteadmistes, vastutustundlikkuses ja tõhususes.

Sõltuvalt ülesandest seome end olukorraga nii tihedalt kui vaja, jäädes samas sõltumatuks spetsialistiks.

Me võime meeskondi ja projekte juhtida, kriiside ja muudatustega töötada või lihtsalt ‘haldamisega' tegeleda.


5. Lõpetamine.

Projekti lõpu lähenedes tagame eesmärkide saavutamise ja kliendi rahulolu.

See etapp võib sisaldada ‘teadmiste edasiandmist ja väljaõpet’, alalise juhi otsingut ja kaasamist ning alalise juhiga protsessi käigus ‘õpitu jagamist’.

Me keskendume ülesande edukusele, mitte oma töösuhte pikkusele, mis võimaldab selle etapi professionaalselt ja objektiivselt läbi viia.

Meie ja ja kliendi suhe mobiilse juhtimise osas jõuab sellega lõpule.

Tarmo Riit Management Consulting ka hiljem valmis tegutsema kliendi huvides ajutise ärikonsultandina.


 

 

 

 

 

Kontakt

Leppige kokku tasuta esmakonsultatsioon ettevõttele juhtimisteenuste osutamiseks!

* - Kohustuslikud väljad

Lugege lähemalt
Blogi