Tarmo Riit
Teenused
Tarmo Riit

Ärinõustamine

 

Juhtimiskonsultatsioon B2B müügiettevõtetele

 

Vajate ärinõustamist?

B2B ettevõtete juhtimise, äriprotsessi, turunduse-ja müügi nõustamine.

Leppige aeg tasuta esmaseks ärinõustamiseks!

Tarmo Riit Management Consulting OÜ pakub äri-ja juhtimisnõustamist B2B väikestele ja keskmistele ettevõtetele kõigis äriga seotud valdkondades:

Äriarenduse nõustamine

Äriprotsessi nõustamine

Äri ja müügistrateegia nõustamine

Tõhusa müügimeeskonna arendamise nõustamine

Bränditeadlikkuse ja positsioneerimise nõustamine

Turundusstrateegia ja -taktikate alane nõustamine

 

 

Me kasutame oma ekspertteadmisi ja praktikas järeleproovitud oskusi et aidata oma klientidel täiustada nende ettevõtete äriprotsesse, juhtimisstrateegiaid ja organisatsioonide ülesehitust.

Oma töös liigume me süviti, olukorra kaardistamisel kaasame meie kliendi personali kõiki tasandeid.

Seda selleks, et hinnata objektiivselt potentsiaale, probleeme ja seniseid õnnestumisi ja ebaõnnestumisi.

Me kaardistame olukorra, analüüsime ning toome esile üksikasjalised muutuste vajadused.

Koostöös juhtkonnaga töötame välja muutuste teostamiseks vajalikud plaanid.

Me nõustame jooksvalt ettevõtte juhtkonda, kaasame otsatabekuse korral meie kogemuskoolitused seoses ettevõtete juhtimisega.

Meie prioriteet on aidata juhtkonnal täita tulemuslikumalt ettevõtte eesmärke, laiendada ärivõimalusi, tulla toime kriisidega ja ellu viia muutvaid lahendusi.

Meie pakutavad lahendused põhinevad meie pikaaegsetele kogemustele, mis kohandatakse töö käigus igat konkreetset olukorda eraldi arvestavaks kliendilahenduseks.

Vajadusel võtame me ettevõtte või selle allüksuse ajutise juhtimisvastutuse läbi ajutise (mobiilse) juhtimise.

 

 

Kontakt

Leppige aeg tasuta esmaseks ärinõustamiseks!

* - Kohustuslikud väljad

Lugege lähemalt
Blogi