Tarmo Riit
Teenused
Tarmo Riit

Ärinõustamine

 

Juhtimiskonsultatsioon B2B müügiettevõtetele

 

Vajate ärinõustamist?

B2B ettevõtete juhtimise, äriprotsessi, turunduse-ja müügi nõustamine.

Leppige aeg tasuta esmaseks ärinõustamiseks!

Tarmo Riit Management Consulting OÜ pakub äri-ja juhtimisnõustamist B2B väikestele ja keskmistele ettevõtetele kõigis äriga seotud valdkondades:

Äriarenduse nõustamine

Äriprotsessi nõustamine

Äri ja müügistrateegia nõustamine

Tõhusa müügimeeskonna arendamise nõustamine

Bränditeadlikkuse ja positsioneerimise nõustamine

Turundusstrateegia ja -taktikate alane nõustamine

Ärinõustamise paketid ja hinnad

 

Me kasutame oma ekspertteadmisi ja praktikas järeleproovitud oskusi et aidata oma klientidel täiustada nende ettevõtete äriprotsesse, juhtimisstrateegiaid ja organisatsioonide ülesehitust.

Oma töös liigume me süviti, olukorra kaardistamisel kaasame meie kliendi personali kõiki tasandeid.

Seda selleks, et hinnata objektiivselt potentsiaale, probleeme ja seniseid õnnestumisi ja ebaõnnestumisi.

Me kaardistame olukorra, analüüsime ning toome esile üksikasjalised muutuste vajadused.

Koostöös juhtkonnaga töötame välja muutuste teostamiseks vajalikud plaanid.

Me nõustame jooksvalt ettevõtte juhtkonda, kaasame otsatabekuse korral meie kogemuskoolitused seoses ettevõtete juhtimisega.

Meie prioriteet on aidata juhtkonnal täita tulemuslikumalt ettevõtte eesmärke, laiendada ärivõimalusi, tulla toime kriisidega ja ellu viia muutvaid lahendusi.

Meie pakutavad lahendused põhinevad meie pikaaegsetele kogemustele, mis kohandatakse töö käigus igat konkreetset olukorda eraldi arvestavaks kliendilahenduseks.

Vajadusel võtame me ettevõtte või selle allüksuse ajutise juhtimisvastutuse läbi ajutise (mobiilse) juhtimise.

 

Ärinõustamise teenuste pakettide lühikirjeldused:

 

SILVER

Standardne nõustamispakett


SILVER pakett on suunatud üksikisikutele ja ettevõtete omanikele, kes vajavad sõltumatuid soovitusi ja konsultatsioone valdkonna eksperdilt.

Selleks et saavutada kiiremini oma eesmärke ja suurendada ettevõtte edukust.

SILVER standardne nõustamispakett sisaldab 2-korda kuus toimuvaid ja 2- kuni 3- tundi kestvaid konsultatsioonikohtumisi, kus arutatakse äri- ja turundusstrateegiaid ja tehakse koostööd valitud projektide alal.

Konsultatsioonikohtumisted võivad hõlmata kohtumisi ettevõtte müügitöötajatega, valitud ürituste arendamist, meeskonnakoosolekuid, äriprotsesside alast nõustamist, praktilisi koolitusi ja palju muud.

Lisaks saavad SILVER-nõustamispaketist huvitatud vajadusel isiklikult registreeruda Tarmo Riit 1-tunnisele tasuta esmakonsultatsioonile oma äriprobleemide esmaseks arutamiseks.

SILVER-nõustamispakett hõlmab ka meiliga saadetud dokumentide käsitlust, analüüsi , et nende põhjal nõustada ja probleemidele tähelepanu juhtida.

See pakett on vundament edu saavutamiseks ning loob poolte vahel professionaalse ärkontakti.

 

GOLD

Kliendile kohandatud nõustamispakett


GOLD pakett on mõeldud üksikisikutele ja ettevõtete omanikele, kes soovivad luua ettevõtte välise eksperdiga püsivama koostöö ja kes vajavad märgatavaid muutusi oma ettevõtte tegevustes.

See on konkreetsele kliendile kohandatud pakett, mis on loodud vastama kliendi jaoks kõige olulisematele vajadustele.

GOLD-pakett pakub Tarmo Riit poolt märgatavalt enam lisaväärtust äriga seotud tegevuste kujundamisel ja nõustamistes.

Kohandatud pakett on mõeldud eelkõige probleemide lahendamisele selgelt pühendunud organisatsioonide juhtkondadele, kes on kindlalt otsustanud saada eksperdilt sõltumatu hinnangu tajutavatele ettevõtte probleemidele ja seejärel toimivad suunised vajalike muutuste elluviimiseks.

GOLD-pakett sisaldab 4-korda kuus toimuvaid ja 2- kuni 3- tundi kestvaid konsultatsioonikohtumist kuus ja lisaks osalemist 1-üritusel või meeskonnakoolitusel kvartalis.

Lisaks saavad GOLD kohandatud nõustamispaketist huvitatud vajadusel isiklikult registreeruda Tarmo Riit 1-tunnisele tasuta esmakonsultatsioonile oma äriprobleemide esmaseks arutamiseks.

GOLD kohandatud nõustamispakett hõlmab ka meiliga saadetud dokumentide käsitlust, analüüsi, et nende põhjal nõustada ja probleemidele tähelepanu juhtida.

Tarmo Riit osaleb vajadusel müügimeeskondade nõupidamistel, nõupidamistel strateegiliste partneritega, jne., et aidata kaasa püstitatud äriliste eesmärkide saavutamisele.

Kohandatud nõustamispaketi võib kujundada ka nii, et see hõlmab ka kohapealset tööd klienditeeninduses, osavõttu konverentsidest või koosolekutest, osavõttu klientide poolt korraldatavatest üritustest.

Tarmo Riit GOLD kohandatud paketiga liitumine kasvatab teie äri, turu-osa ja võimendab Teie brändi!

 

ADVISOR

Järelnõustamise pakett


ADVISOR pakett on mõeldud ainult klientidele, kes on varem meiega läbinud SILVER või GOLD nõustamispaketid ning sisaldab jätkuvaid, perioodilisi nõustamise teenusteid, kuid vähendatud mahus.

Pakett hõlmab üks kord kuus toimuvaid koosolekuid, et vaadata läbi kõik ettevõtte aspektid ning pakkuda analüüsi ja lahendusi praeguse ja pikaajalise äritegevuse, turunduse, müügi, ettevõtluse arendamise, partnerluse ja muu kohta.

ADVISOR leping ja jätkuv koostöö võimaldab eraldada aega ja ressursse kliendi regulaarseks nõustamiseks et olla abiks kliendi ärieesmärkide tagamisel.

ADVISOR järelnõustamisleping võimaldab teil ja teie ettevõttel saada meilt pidevalt teile vajalikke lahendusi ja ettepanekuid võimalikeks muudatusteks.


 

Kontakt

Leppige aeg tasuta esmaseks ärinõustamiseks!

* - Kohustuslikud väljad

Jätka Tarmoga
Voldik