Tarmo Riit
Palvelut
Tarmo Riit

B2B Ylimmän johdon haku & Työpaikat

Tarjoamme B2B-yritysten johtajien haun. Johtajan hakuun keskittynyt yritys on ammattimaisesti toimiva palveluyritys, jonka erikoisalana on johtajien ja muiden johtoryhmään kuuluvien toimihenkilöiden rekrytointi eri toimialojen asiakasyrityksiin. Johtajan hakuagenteilla/asiantuntijoilla on yleensä laajat henkilökohtaiset yhteydet omalla erikoisalallaan sekä yksityiskohtaiset ja tarkat tiedot alaltaan ja he toimivat normaalisti huippujohtajien tasolla. Johtohenkilöiden hakuun erikoistuneet asiantuntijat osallistuvat koko rekrytointiprosessiin, järjestävät perusteellisia haastatteluja ja esittelevät valitsemansa ehdokkaat asiakkaalle, kunhan ovat itse vakuuttuneita, että ehdokas täyttää kaikki annetut vaatimukset ja sopisi täydentämään asiakasyrityksen toimintakulttuuria. Johtajatason työntekijöiden hakuyrityksillä on yleensä pitkäaikaiset, vuosia kestäneet suhteet asiakkaisiin ja tällaisissa tapauksissa on sopivan ehdokkaan löytyminen ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi on tärkeää, että tällaiset yritykset ylläpitäisivät huipputaso ammattitaidon ja luottamuksellisuuden varmistamisen tasoa.

Pätevien ehdokkaiden rekrytointi johtotehtäviin

Järjestö Recruitment Process Outsourcing Association (RPOA) määrittelee rekrytointiprosessin ulkoistamisen (recruitment process outsourcing, RPO) siten: “liiketoimintaprosessien ulkoistamisen (business process outsourcing, BPO) muoto, jossa työnantaja delegoi oman rekrytointiprosessin kokonaan tai osittain ulkoiselle palveluntarjoajalle. Rekrytointiprosessin ulkoistetut palveluntarjoajat voivat toteuttaa joko koko rekrytointiprosessin tai ohjata prosessin muutamaa vaihetta, toimien itse asiassa yrityksen henkilöstöosaston toiminnan laajentajana”. Tämä käsitys osoittaa, että RPO-palvelut eivät ole perinteisiä ulkoistettuja palveluita , sillä palveluntarjoajan tehtävä keskittyy enemmän konsultointiin ja on joustavampi kuin tavanomaisen rekrytoinnin kohdalla.


Ota yhteyttä

Pyydä johtohaku nyt!

* - Pakolliset kentät

Jatka Tarmon kanssa
Markkinoinnin automatisointi 30 PÄIVÄN ILMAINEN KOKEILU