Tarmo Riit
Teenused
Tarmo Riit

B2B Tippjuhi otsing & Tööpakkumised

Pakume B2B ettevõtete juhiotsingut. Juhiotsingufirma on professionaalne teenusettevõte, mis on spetsialiseerunud juhtide ja muude kõrgema taseme töötajate värbamisele eri valdkondade klientettevõtete jaoks. Juhiotsingu agentidel/spetsialistidel on enamasti laialdased isiklikud kontaktid oma valdkonnas või erialal ja üksikasjalikud ja täpsed teadmised valdkonnast ning nad tegutsevad tavajuhul tippjuhtide tasandil. Juhiotsingu spetsialistid osalevad ka kogu värbamisprotsessis, pidades põhjalikke intervjuusid ja esitledes valitud kandidaate klientidele, kui nad on veendunud, et kandidaat vastab kõigile esitatud nõuetele ja sobiks ettevõtte kultuuri. Juhiotsingufirmadel on klientidega enamasti kauaaegsed, aastatepikkused suhted ja sellistel juhtudel on kandidaatide sobivus ülioluline. Samuti on tähtis, et sellised ettevõtted säilitaksid kõrge professionaalsuse ja konfidentsiaalsuse taseme.

Kõrge kvalifikatsiooniga kandidaatide värbamine juhtivatele ametikohtadele

Organisatsioon Recruitment Process Outsourcing Association (RPOA) määratleb värbamisprotsessi sisseostmist (recruitment process outsourcing, RPO) nii: “äriprotsesside sisseostmise (business process outsourcing, BPO) vorm, kus tööandja delegeerib oma värbamisprotsessid tervikuna või osaliselt välisele teenusepakkujale. Värbamisprotsesside välised teenusepakkujad võivad kogu värbamisprotsessi läbi viia või protsessi üht-kaht osa juhtida, toimides sisuliselt ettevõtte personaliosakonna laiendusena”. See definitsioon näitab, et RPO-teenuste puhul ei ole tegemist klassikalises mõttes sisseostmisega, kuna teenusepakkuja roll on rohkem konsultatsioonile keskenduv ja paindlikum kui tavapärase värbamise korral.

 

19.09.2019 TÖÖKUULUTUS:

Seekord on meie kliendiks Eesti edukas pereettevõte,


mis tegeleb liha ja lihasaaduste tootmise ja müügiga juba alates 1992 a.Tegemist on 25 aastase ajalooga paindliku ettevõttega , kes järgib traditsioonilisi liha töötlemise võtteid kaasaegsemaid tehnoloogiaid kasutades. Ettevõtte strateegia: olla jätkusuutlik, toota kõrge kvaliteediga kaupa, teha koostööd teadlastega, leida võimalusi innovatsiooniks, mehhaniseerida-automatiseerida tööprotsesse, vähendada tööde raskusastet jne.


Ettevõtte missiooniks on pakkuda tarbijale kodumaisest toorainest valmistatud kõrgkvaliteetset, maitsvat lihatoodangut toetades seeläbi kohalikku põllumajandust.


Töö kirjeldus


Seoses meie kliendiks oleva ettevõtte laienemisega saab ettevõttesse tööd Põhja-ja Kesk-Eesti müügipiirkonna Müügiesindaja, kelle tööülesanneteks on toodete müük ning sellega seotud tegevused:


* piirkondliku müügistrateegia loomine


* kliendisuhete loomine ja juhtimine


* uute klientide leidmine HoReCa ( hotellid, restoranid, catering jne ) sektorist ja jaekaubandusest


* toodete müük ja esitlus silmast-silma kohtumistel


* klientidelt tagasiside kogumine, analüüsimine ja regulaarne raporteerimine ettevõtte juhtkonnale


Nõudmised kandidaadile


Eelnev kogemus toiduainete ( eelistatavalt lihatoodete ) müügiesindaja müügitööga annab eelise.


Eeldame kandidaadilt:


* motiveeritust ja enesedistsipliini


* avatud ja sõbralikku suhtlemist


* saavutusvajadust


* järjepidevust


* optimismi ja julgust, head kriitikataluvust


* vähemalt keskharidust, kutseharidus ja kõrgharidus on soovutuslikud


* väga head Eesti keele oskust, mõningast Vene ja Inglise keele oskust.


* arvutiprogrammi EXCEL-baasteadmisi


* soovituslikult sotsiaalmeedia ( Facebook, Twitter jne ) kasutuskogemust


* isikliku auto kasutusvõimalust tööga seotud sõitudeks, juhilubade olemasolu


Ettevõte pakub


* Motiveerivat töötasu, mis koosneb fikseeritud kuupalgast ja kuutulemuste põhisest boonussüsteemist


* Regulaarset kompensatsiooni seoses isikliku auto kasutamisega töösõitudeks


* Paindlikku tööaega, tööd kodukontoris


* Karjäärivõimalust


Sooviavaldused kandideerimiseks, CV-ed, motivatsioonikirjad, soovitused jne. palume saata:


riit.tarmo@riitmc.comKontakt

Küsige kohe pakkumist tippjuhi otsingule!

* - Kohustuslikud väljad

Jätka Tarmoga
Turunduse automatiseerimine 30 PÄEVA TASUTA TESTIMIST