Tarmo Riit
Palvelut
Tarmo Riit

B2B Väliaikanen hallinto

Tarjoamme B2B-yrityksille tilapäista hallintaa. Tilapäiset johtamistehtävät poikkeavat vaativuuden ja vaatimusten osalta ja kattavat lähinnä muutosten johtamisen, välivaiheen johtamisen, projektijohtamisen ja uudelleenjärjestelyjen johtamisen. Alla on kuvattu tehtävän tavanomaisen ”elinkaaren” vaiheita: tilapäinen johtaja aloittaa johtamistehtävien hoitamisen, ratkaisee tehtävän ja toteuttaa sen, jolla hänen toimeksiantonsa katsotaan toteutetun. Johtamistehtävän on käsitettävä myös pitkän aikavälin tavoitteisiin pääsemiseen tarvittavien resurssien varaussuunnitelman.[1]


Aikaisilla vaiheilla on useita liittymäkohtia konsultaatioon ja myöhempien vaiheiden projektinjohtamiseen, mutta tilapäisen siirtymävaiheen johtamisen erikoispiirteenä on tilapäisen johtajan vastuu toimivan analyysin laatimisesta ja näissä vaiheissa sopivaan ratkaisuun päätymisessä.[8][9]


1. Tehtävän vastaanottaminen. Potentiaalinen asiakas ja Interim-yhtiö ovat yhteydessä ja pohtivat vaatimuksia riittävässä määrin, jotta asiakas voisi päättää, olisiko tilapäisen johtajan mukaan tulo tilanteen ratkaisemisen kannalta tarpeen. Tähän vaiheeseen kuuluu todennäköisesti myös ’alustava’ arvio siitä, mitä asiakas haluaa sekä myös arvio tilapäisen johtajan tehtäväkuvan laajuudesta. Tähän vaiheeseen sisältyy usein myös due diligence ja haastatteluvaihe, jonka avulla varmistetaan tilapäisen johtajan sopivuus toimeksiantoa hoitamaan.[10] Normaalisti järjestetään tässä vaiheessa yksi tai useampi tapaaminen ja vaihe päättyy tilapäiselle johtajalle toimeksiannon antamiseen.


2. Diagnostiikka. Tilapäinen johtaja tutkii senhetkisen tilanteen, tarkoituksena ymmärtää asioiden kulku, siihen johtaneet syyt ja sidosryhmien vaatimukset. Tässä vaiheessa saadaan yksityiskohtaisempi kuva varsinaisesta tilanteesta ja määritellään mahdolliset toimintatavat ongelmien ratkaisemiseen. Tässä vaiheessa saattaa tulla enemmän kysymyksiä ja ilmetä lisää ongelmia, jotka eivät ole olleet edes asiakkaalla tiedossa. Tilapäisen johtamisen osalta saattaa sellainen diagnostiikka toteutua välittömien ongelmien ratkaisemisen kanssa samanaikaisesti. Diagnostiikkavaihe kestää yleensä muutaman päivän.


3. Ehdotus. Tilapäinen johtaja jättää yksityiskohtaisemman ehdotuksen, joka toimii tilapäisen tehtävän tavoitteina ja suunnitelmana. Jos se poikkeaa huomattavasti ensimmäisessä vaiheessa määritellyistä alustavista suunnitelmista, saattaa ratkaisu sisältää tilapäisen johtajan monenlaisia vaatimuksia tai johtamistehtävästä mahdollisen luopumisen. Usein tapahtuu, että tällainen ehdotus on ristiriidassa asiakkaan tilanteesta saamansa kuvan kanssa, koska perustuu tilapäisen johtajan asiatuntemukseen. Tilapäinen johtaja sitoutuu tarjoamaan parhaan todennäköisyyden mukaan tulokseen johtavan näkemyksensä tilanteen ratkaisemisesta, joka ei aina voi olla alun perin vaadittu ratkaisu. Tilapäisen johtamisen tehtävässä saattaa tällainen ehdotus tarkoittaa myös yksinkertaista kaavakuvaa tilapäisen johtajan toiminnassa ’turvallisena haltijana’.


4. Toteuttaminen. Tilapäinen johtaja johtaa tilanteeseen puuttumista, suunnitelmaa tai ratkaisua, seuraten sen kulkua ja antaa asiakkaalle säännöllisesti palautetta tehtävän hoitamisen kulusta. Tässä vaiheessa esittelevät tilapäiset johtajat erityisesti asiantuntemustaan, vastuullisuuttaan ja tehokkuuttaan. He ovat tilanteen ratkaisemisessa tehtävästä riippuen mukana niin tiiviisti kuin tarvitaan, pysytellen samalla kuitenkin ulkopuolisen asiantuntijan asemassa. Tilapäiset johtajat saattavat tehtäviensä hoitamisessa johtaa tiimejä ja hankkeita, pyrkiä ratkaisemaan kriisejä tai johtamaan muutoksia tai pelkästään ’johtamistehtävien’ hoitamiseen.


5. Tehtävän loppuun saattaminen. Hankkeen päättyessä varmistaa tilapäinen johtaja tavoitteisiin pääsemisen ja asiakkaan tyytyväisyyden. Tämä vaihe saattaa sisältää ’tietotaidon välittämistä ja koulutusta’, ’pysyvien seuraajien toteamista ja mukaan saamista’ sekä prosessin aikana ’opitun jakamista’. Tilapäinen johtaja keskittyy tehtävän onnistumiseen, ei pelkästään oman työsuhteen kestoon, joten tämä vaihe hoidetaan ammattimaisesti ja objektiivisesti. Tilapäisen johtajan ja asiakkaan työsuhde päättyy usein tähän. Tilapäiset johtajat saattavat joskus jatkaa toimintaa myös tilapäisinä ad hoc konsulttina. Tilapäinen johtaja pyydetään joskus uudelleen mukaan joko entiseen tehtävään liittyvissä asioissa tai uuden toimeksiannon johdosta, silloin alkaa koko tässä kuvattu ’elinkaari’ taas alusta.[11]


 

Lue lisää...

Ota yhteyttä

Tilaa ilmainen konsultointi nyt!

* - Pakolliset kentät

Jatka Tarmon kanssa
Markkinoinnin automatisointi 30 PÄIVÄN ILMAINEN KOKEILU