Tarmo Riit
Teenused
Tarmo Riit

B2B Ettevõtete üleminekujuhtimine ehk mobiilne juhtimine

Pakume B2B ettevõtete üleminekujuhtimist ( mobiilset juhtimist ) . Ajutised juhtimisülesanded erinevad oma ulatuse ja nõudmiste poolest, hõlmates muudatuste juhtimist, vahejuhtimist, projektijuhtimist ja reorganiseerimise juhtimist. Allpool kirjeldatakse ülesande tavapärase ‘elutsükli’ etappe: ajutine juht alustab juhtimisülesandega tegelemist, saavutab lahenduse ja viib selle reaalselt ellu ning lahkub kohalt. Juhtimisülesanne peab sisaldama ka pikaajalisemate eesmärkide saavutamiseks vajalike ressursside eraldamise plaani.[1]


Varastel etappidel on nii mõndagi ühist konsultatsiooniga ja hilisematel etappidel projektijuhtimisega, kuid üleminekujuhtimise eripäraks on ajutise juhi vastutus eduka analüüsi ja sobiva lahenduseni jõudmise eest neis etappides.[8][9]


1. Ülesande vastuvõtmine. Potentsiaalne klient ja Interim-agentuur suhtlevad ja arutavad nõudmisi piisaval määral, et klient saaks otsustada, kas ajutise juhi kaasamine olukorraga tegelemiseks on vajalik. Tõenäoliselt kuulub siia ‘esialgne’ hinnang selle kohta, mida klient enda arvates soovib, samuti ajutise juhi tööpanuse ulatuse kohta. Tõenäoliselt kuulub siia ka due diligence ja intervjueerimisprotsess, et tagada ajutise juhi sobivus ettevõttele.[10]

avajuhul korraldatakse selles etapis üks või mitu esialgset kohtumist ja etapp lõpeb ajutise juhi ajutise kaasamisega.

2. Diagnostika. Ajutine juht uurib hetkeolukorda, et seda mõista ning tuvastada selle põhjused ja mitmesuguste huvirühmade nõudmised. Selles etapis kujundatakse üksikasjalikum ettekujutus ‘asjade tegelikust seisust’ ning lähenemisviisid sellega tegelemiseks. Selles etapis võib ilmneda rohkem küsimusi või probleeme kui klient alguses välja tõi. Vahejuhtimise korral võib selline diagnostika toimuda vahetute probleemide lahendamisega samaaegselt. Enamasti kestab diagnostikaetapp mõne päeva.

3. Ettepanek. Ajutine juht esitab üksikasjalikuma ettepaneku, mis toimib ajutise ülesande eesmärkide ja kavana. Kui see erineb oluliselt esimeses etapis määratletud esialgsetest plaanidest, võib lahendus sisaldada ajutise juhi mitmesuguseid nõudmisi või ka juhtimisülesande võimalikku lõpetamist. Sageli juhtub, et see ‘ettepanek’ on vastuolus kliendi ettekujutusega olukorrast, kuna see toetub ajutise juhi ekspertteadmistele. Ajutine juht võtab endale kohustuse pakkuda välja kõige tõenäolisemalt tulemuslik lahendus, mitte tingimata algselt nõutud lahendus. Vahejuhtimise ülesande korral võib selline ettepanek olla ka lihtsalt skemaatiline plaan ajutise juhi tööks ‘turvalise haldajana’.

4. Elluviimine. Ajutine juht juhib sekkumist, projekti või lahendust, jälgib selle kulgu ja annab kliendile perioodiliselt tagasisidet. Selles etapis demonstreerivad ajutised juhid eriti oma ekspertteadmisi, vastutustundlikkust ja tõhusust. Sõltuvalt ülesandest seovad nad end olukorraga nii tihedalt kui vaja, jäädes samas sõltumatuks spetsialistiks. Nad võivad meeskondi ja projekte juhtida, kriiside ja muudatustega töötada või lihtsalt ‘haldamisega' tegeleda.

5. Lõpetamine. Projekti lõpu lähenedes tagab ajutine juht eesmärkide saavutamise ja kliendi rahulolu. See etapp võib sisaldada ‘teadmiste edasiandmist ja väljaõpet’, ‘püsivate’ järglaste tuvastamist ja kaasamist ning protsessi käigus ‘õpitu jagamist’. Ajutine juht keskendub ülesande edukusele, mitte ainult oma töösuhte pikkusele, mis võimaldab selle etapi professionaalselt ja objektiivselt läbi viia. Sageli jõuab ajutise juhi ja kliendi suhe sellega lõpule. Mõnikord võivad ajutised juhid ka edaspidi ajutiste ad hoc konsultantidena tegutseda. Mõnikord kaasatakse ajutine juht uuesti kas täiendavaks või uueks tööülesandeks, sel juhul algab ‘elutsükkel’ uuesti algusest.[11]

 

 

Lugege lähemalt...

Kontakt

Registreerige kohe tasuta konsultatsioonile!

* - Kohustuslikud väljad

Jätka Tarmoga
Turunduse automatiseerimine 30 PÄEVA TASUTA TESTIMIST