Tarmo Riit
Teenused
Tarmo Riit

Blogi

 

"Parim viis oma investeerimisedu mõõtmiseks ei ole see, kas olete turuosa suurendanud, vaid see, kas olete ettevõttes paika pannud finantsplaani ja käitumisdistsipliini, mis tõenäoliselt viivad teid sinna, kuhu soovite jõuda." -Benjamin Graham


 

 

 

Miks on kultuur ettevõttele nii oluline? Seda on lihtne selgitada. Mida tugevam on ettevõtte kultuur, seda vähem vajab ettevõte korporatiivset protsessi. Kui kultuur on tugev, võib olla kindel, et kõik töötajad teevad õiget asja. ”-Brian Chesky, Airbnb kaasasutaja ja tegevjuht


 

Mis on ettevõtte kultuur? Ettevõtluskultuur viitab veendumustele ja käitumismustritele, mis iseloomustavad stiili, kuidas ühelt poolt ettevõtte töötajad ja juhtkond omavahel suhtlevad ja teiselt poolt kuidas käitutakse äripartneritega. Sageli on ettevõtluskultuur kaudne, mitte selgesõnaliselt määratletud ja areneb ja täiustub aja jooksul, orgaanilisel teel palgatud töötajate kumuleeruvatest omadustest. Ettevõtte kultuur kajastub riietuses, lahtiolekuaegades, tööruumides, töötajate hüvedes, käibes, palkamise otsustes, klientide kohtlemises, klientide rahulolus ja kõigis muudes ettevõtte tegevuste aspektides. - Investopedia põhjal

Põhimõtteliselt tähendab ilma tiitlit kasutamata juhtimine mõju saavutamist ja hoidmist ettevõttes mitte oma ametipositsiooni- põhiselt , vaid läbi tunnustatud pädevuse, tõhususe, suhete, professionaalsuse, innovatsiooni ja eetika. -Robin S. Sharma

 

 

 

Mis on ärieetika? Ärieetika puudutab eetilisi dilemmasid või vastuolusid sisaldavaid igapäevaseid probleeme, millega ettevõte silmitsi seisab. Sageli hõlmab ärieetika tavade ja protseduuride süsteemi, mis aitab luua usalduslikke suhteid ettevõtte sees ja ettevõtte ja klientide vahel. Esmatasandil on juba seadusega kehtestatud teatud ärieetika reeglid, näiteks miinimumpalk, seotud osapoolte vaheliste tehingute piirangud ja keskkonnaalased eeskirjad. Teisest küljest võib ärieetikat mõjutada igapäevane juhtimiskäitumine, millel on laiaulatuslik ettevõttesisene mõju ja mõju kliendisuhetele. - Investopedia põhjal


 

Soovin. et saadaksite meie e-meilile uudiseid, artikleid

* - Kohustuslikud väljad

Sellel registreerimisnupul klikkides kinnitate, et olete tutvunud isikuandmete töötlemise teabega ja nõustute tingimustega

Kontakt

Registreerige kohe tasuta esmakonsultatsioonile!

* - Kohustuslikud väljad

Lugege lähemalt
Meie referensid