Tarmo Riit
Palvelut
Tarmo Riit

Johtamispalvelut

B2B Liiketoimintan, markkinointin, myynin väliaikainen hallinta, pysyvän johtajan haku ja integrointi

 

Tarvitsetko yrityksen hallintapalveluja?

Hallinnointipalvelut B2B-yrityksille, siirtymän hallinta, kriisinhallinta.

Ilmoittaudu ilmaiseen alustavaan konsultointiin yrityshallintapalveluista!

Tarmo Riit Management Consulting OÜ hoitaa B2B-yritysten kattavaa hallintapalveluja. Voit myös tilata vain markkinoinnin- tai myynnin hallintaa.

Lisätietoja markkinoinnin johtamisestä…

 

Lisätietoja myynnin johtamisestä…

 

Lisätietoja toimitusjohtajan tai keskitason johtajien hakemisesta ja integroinnista yritysprosesseihin …

 

Loogisena osana meidaän yrityksen / markkinoinnin / myynnin hallintapalvelua tarjoamme pysyvän johtajan hakupalvelun asianmukaisessa välivaiheen hallintavaiheessa, integroimalla valittu johtaja tehokkaasti yrityksen prosesseihin siirtymäkauden aikana.

Olipa yritysjohtaja, markkinointijohtaja tai myyntitiimin johtaja.


Osavoutiset johtamistehtävät poikkeavat vaativuuden ja vaatimusten osalta ja kattavat lähinnä muutosten johtamisen, välivaiheen johtamisen, projektijohtamisen ja uudelleenjärjestelyjen johtamisen.


 

Seuraavat 'toimeksiannon elinkaaren' vaiheet ovat tyypillisiä siitä, kuinka Tarmo Riit Management Consulting ryhtyy toimeksiantoon, saavuttaa ja toteuttaa varsinaisen toteutuksen.

Tarmo Riit Management Consulting etsii tarvittaessa yhteistyössä asiakkaan kanssa pysyvää johtaja ja auttaa häntä integroitumaan yritykseen.

Sen kanssa päättyy Tarmo Riit Management Consultingin osavuotinen johtamispalveluuja lopulta hän poistuu tehtävästä.

Tehtävän tulisi sisältää suunnitelma resurssien saatavuudesta pidemmän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi.


 

Aikaisilla vaiheilla on useita liittymäkohtia konsultaatioon ja myöhempien vaiheiden projektinjohtamiseen, osavuotisen siirtymävaiheen johtamisen erikoispiirteenä on osavuotisen johtamis-yrituksen Tarmo Riit Management Consulting vastuu toimivan analyysin laatimisesta ja näissä vaiheissa sopivaan ratkaisuun päätymisessä.


 Tarmo Riit Management Consulting osavuotisen johtamisen vaiheet:

 

1.Tehtävän vastaanottaminen.

Mahdollinen asiakas ja Tarmo Riit Management Consulting kommunikoivat ja keskustelevat vaatimuksista riittävässä määrin,

jotta asiakas voi päättää, onko tarpeen ottaa osavuotinen johtaja mukaan tilanteen selvittämiseen.

Tähän sisältyy todennäköisesti 'alkuperäinen' arvio siitä, mitä asiakas luulee haluavansa, sekä arvio työmme laajuudesta.

Tähän sisältyy todennäköisesti due diligence ja haastatteluprosessi sen varmistamiseksi, että olemme osavuotisen johtajana sopivia yritykselle.

Tyypillisesti yksi tai useampia ensimmäisiä kokouksia pidetään tässä vaiheessa ja

prosessi päättyy Tarmo Riit Management Consultingin väliaikaiseen osallistumiseen osavuotisen johtajana.


 

2. Diagnostiikka.

Tutkimme nykytilaa ymmärtääksemme sen ja tunnistaaksemme sen syyt ja eri sidosryhmien vaatimukset.

Tämä vaihe kehittää yksityiskohtaisemman kuvan ”todellisesta tilanteesta” ja lähestymistavoista sen käsittelemiseen.

Tässä vaiheessa voi olla enemmän kysymyksiä tai ongelmia kuin asiakas alunperin totesi.

Tällainen diagnoosi voi tapahtua tapauksen samaan aikaan välittömien ongelmien ratkaisemisen kanssa.

Useimmissa tapauksissa diagnoosivaihe kestää muutaman päivän.


 3. Ehdotus.

Esitämme yksityiskohtaisemman ehdotuksen, joka palvelee osavuotisen johtamistehtävän tarkoitusta ja suunnitelmaa.

Tämä voi poiketa huomattavasti ensimmäisessä vaiheessa määritellyistä alkuperäisistä suunnitelmista.

Ehdotus voi sisältää uusia, tarpeellisiksi katsomiamme ehdotuksia, erilaisia vaatimuksia tai ehdotuksen johtamistoiminnan mahdollisesta lopettamisesta.

Voi olla, että 'ehdotuksemme' on ristiriidassa asiakkaan käsityksen kanssa tilanteesta, koska se perustuu asiantuntemukseemme.

Olemme sitoutuneet tarjoamaan todennäköisimmän ratkaisun, ei välttämättä sen, mitä alun perin pyydettiin.

Jos kyseessä on osavuotinen johtotehtävä, tällainen ehdotus voi olla myös vain kaavamainen suunnitelma osavuotisen johtajan työskentelemiseksi 'yrityksen turvallisena johtajana'.


 

4. Toteuttaminen.

Hallitsemme interventiota, projektia tai ratkaisua, seuraamme sen etenemistä ja annamme säännöllistä palautetta asiakkaalle.

Tässä vaiheessa asiakkaalla on mahdollisuus varmistaa, että meillä on tarvittava asiantuntemus, vastuu ja tehokkuus.

Tehtävästä riippuen olemme niin lähellä tilannetta kuin tarvitsemme, samalla kun olemme riippumaton asiantuntija.

Voimme hallita ryhmiä ja projekteja, käsitellä kriisejä ja muutoksia tai yksinkertaisesti "pitää linnoitusta".


 

5. Tehtävän loppuun saattaminen.

Hankkeen loppupuolella varmistamme tavoitteiden saavuttamisen ja asiakastyytyväisyyden.

Tämä vaihe voi sisältää 'tiedon siirron ja koulutuksen', pysyvän johtajan haku ja integrointi prosessin sekä 'opitun jakamisen' pysyvän johtajan kanssa prosessin aikana.

Keskitymme tehtävän onnistumiseen, ei työsuhteemme pituuteen, jonka avulla voimme suorittaa tämän vaiheen ammattimaisella ja objektiivisella tavalla.

Osavuotisen johtamisen suhtee meidän ja asiakkaan välin on loppumassa nyt.

 

Myöhemmin Tarmo Riit Management Consulting on valmis toimimaan väliaikaisena yrityskonsulttina asiakkaan etujen mukaisesti.


 


 

 

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä

Ilmoittaudu ilmaiseen alustavaan konsultointiin yrityshallintapalveluista!

* - Pakolliset kentät

Lue lisää
Blogeja