B2B
Müügimeeskondade koolitusprogrammid
B2B

Tarmo Riit Kogemuskoolitused, B2B juhtimisseminarid Eestis, programm

Seminari programm  "Kõrge tulemuslikkusega müügimeeskonna loomine ja arendamine väikestes ja keskmistes ärilt ärile ( B2B ) müügiettevõtetes"

 

15. oktoober 2020, Tehnopol, Akadeemia tee 21/5, 2.korrus, Tallinn


Seminari lühikirjeldus

 

Müügiettevõte on tulemuslik kui müügimeeskond on toimiv. Kaasajal peaksid ka „staarmüüjad“ mõistma, et nad on osa müügimeeskonnast.

Liiga sageli on ettevõtete müügimeeskonna liikmete tunnustamise ja tulemustasude süsteemid seotud ainult üksiktöötajate tööpanustega ja väga vähe müügimeeskonna tervikpanusega.

Peaasjalikult kõrge tulemuslikkusega üksikute „staarmüüjate“ eelis-tunnustamine võimendab ettevõttes toksilist, ebatervest konkurentsist kantud müügikultuuri.

Lahenduse leidmine, kuidas õiglaselt jaotada tunnustust kõrge tulemuslikkusega üksikmüüjate ja nende tulemuslikkusele kaasaaidanud teiste müügimeeskonna liikmete vahel, on oluline.

Lahenduse võti peitub müügimeeskonna koostöö, vastastikuse empaatia arendamises, mille vältimatuks tagajärjeks on ettevõtte kõrge müügikultuur.

Kuidas leida inimesi, neid motiveerida, et kujundada kõrge tulemuslikkusega müügimeeskond?

Kuidas arendada meeskondlikku müügikultuuri, säilitades seejuures tervet, edasiviivat konkurentsi?

Kuidas saavutada müügimeeskonna kõrget pühendumist tulemuste saavutamisele ja säilitada seejuures töötajaid, nende tervist ja vaba aega tunnustav, austav lähenemine?

Kuidas juht saab hoida, võimendada pühendumismäära?

Miks on juhi isiklik eeskuju oluline?

 

Vastused leiad seminarilt.


 

Tarmo Riit Management Consulting seminar arendab oskusi ning sa õpid:

• looma, kirjeldama, parandama ettevõtte müügimeeskonna müügiprotsessi

• looma õiglasi palga ja tulemustasude printsiipe, tunnustamise põhimõtteid

• regulaarselt jagama müügimeeskonna liikmetega ettevõtte strateegia, missiooni olemust, ettevõtte olulisi majandusnäitajaid ning kaasama müügimeeskonna liikmeid ettevõtte juhtimisse

• mõistma „pehmete väärtuste“ võimaldamise olulisust müügimeeskonna motiveerimisel, hoidmisel

• looma, kirjeldama, parandada müügimeeskonna liikmete värbamisprotsessi

• efektiivsemalt integreerima müügimeeskonda uusi liikmeid

• tunnustama müügimeeskonda ettevõtte strateegilise põhivarana


 Seminari läbiviija kompetentsus:

Seminari läbiviija isiklik kogemus, 26. aasta pikkune praktika rahvusvaheliste B2B müügiettevõtete 0-st alustamisel ja arendamisel Balti riikides, sealhulgas meeskondade liikmete valikul ja juhtimisel, müügimeeskondade loomisel ja arendamisel, müügimeeskondade kujundamisel "intelligentse tootmisliini" põhimõttel, kõrge tulemuslikkusega meeskondliku müügikultuuri saavutamisel.

Missioon: Isiklikul ja praktilisel edu-kogemusel põhinevate teadmiste-oskuste süstematiseeerimine, edastamine.

Moto: Edu läbi igapäevase pühendumise

 

Seminar sobib:

See Tarmo Riit Management Consulting „Kõrge tulemuslikkusega müügimeeskonna loomine ja arendamine väikestes ja keskmistes ärilt ärile ( B2B) müügiettevõtetes“ seminar on mõeldud kõigile kes soovivad laiendada oma teadmisi toimivate tavade, poliitikate ja protseduuride kasutuselevõtuks maailmaklassi kuuluvate müügimeeskondade loomiseks.

Ehki sellel seminaril osalemiseks tuleb eelnev juhtimiskogemus kasuks, ei vaja osalejad eelnevat juhikogemust, nad võivad alles kaaluda ettevõtte müügimeeskonna loomisega alustamist.

 

Sellest Tarmo Riit Management Consulting seminari on eriti palju kasu:


• Personalispetsialistidele

• Müügimeeskondade juhtidele

• Juhtidele

• Omanikele

 

 

Seminar sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele :

1. Kas tegemist on ärilt ärile suunatud müügiga tegeleva väike või keskmise suurusega ettevõttega ( ca kuni 70 töötajat ) ?

2. Kas ettevõttel puudub läbimõeldud värbamisstrateegia?

3. Kas ettevõttel puuduvad täpsed ametiprofiilide, töötajate äraolekul asenduste, kirjeldused?

4. Kas ettevõttes puudub iga-aastaselt uuendatav valdkonna palgatasemete statistika ?

5. Kas ettevõttes puuduvad tegevus-protsesside ja seotud vastutuste kirjeldused?

6. Kas ettevõtte töötajate tulemustasud on seotud peamiselt töötajate individuaalsete saavutustega?

7. Kas ettevõtte palkade, tulemustasude ootamatul avalikuks tulekul võiksid osa töötajaid tunnetada „teravat ebaõiglust“?

8. Kas ettevõttes puuduvad regulaarsed müügimeeskonna „ümarlaua“ nõupidamised

9. Kas ettevõtte müügimeeskonna liikmed on regulaarselt informeeritud ettevõtte strateegiast, põhilistest majandusnäitajatest?


 

Seminari kava

AjakavaTeemad ja sisukirjeldus
9.45-10.00Registreerimine ja hommikukohvi
10.00 - 11.30

1.teemabloki pealkiri Enim kasutust leidvad müügistruktuurid, müügimeeskonna näidisstruktuur,

liikmete ametiülesanded, asendamiste määratlemine

• „Island“ ehk „Saar“ müügistruktuuri lühiülevaade


• „The assembly line“ ehk „Tootmisliin“ müügistruktuuri lühiülevaade


• „The Bod“ ehk „Intelligentne tootmisliin“ meeskondliku müügi alusstruktuuri põhjalik ülevaade


• Müügimeeskonna näidistruktuur


• Müügimeeskonna liikmete ametiülesannete/ asendamiste määratlemine struktuuri aluseks võttes


11.30 - 11.45Kohvipaus
11.45 - 13.152.teemabloki pealkiri Müügimeeskonna osa kvaliteetse protsessi loomises, juhtimises; kvaliteetsed tööriistad ja töökeskkond

• Ettetulevad erinevad töötajate isiksusetüübid, võimekused


• Erinevate isiksusetüüpide, võimekustega töötajate sobitamine müügimeeskonda


• Regulaarsed müügitiimi „ümarlaua“ nõupidamised, „5“ minuti jooksvad nõupidamised


• Kvaliteetsete tööriistade (IT-tehnika, tarkvara jne.) ja soodustava töökeskkonna võimaldamise olulisusest müügimeesskonna liikmetele


• Kliendihaldustarkvarade kasutamise olulisusest

13.15 - 14.00Lõuna
14.00 - 15.303.teemabloki pealkiri Palga ja tulemustasude põhimõtted müügimeeskonnas

• Ülevaade palga ja tulemustasude süsteemidest


• Soovitused müügimeeskonna palga-ja tulemustasude süsteemi loomiseks


15.30 - 15.45Kohvipaus
15.45 - 17.00

4.teemabloki pealkiri "Pehmete väärtuste" kasutamine müügimeeskonna motiveerimiseks,

õpiväljundite kontroll (test)

• Müügimeeskonda liitvate, tööstressi maandavate ühisürituste korraldamine


• Müügimeeskonna liikmetetele individuaalsete, motiveerivate


„ pehmete väärtuste“ võimaldamine

 

• Õpiväljundite kontroll (test)


 

  

 

3-tööpäeva jooksul peale seminari seminarimaterjalide elektroonne edastamine.

Seminari läbinutele ning koolituse tagasiside ankeedi täitnutel,edastanutele tunnistuste elektroonne edastamine 5-päeva jooksul.

Õppijad, kes ei sooritanud õpiväljundite kontrollimist või lahkusid koolituselt enne selle lõppu, saavad 5-päeva jooksul tõendi, millel märgitud koolitusel osaletud tundide arv ja kuulatud teemad.


 

Kontakt

Registreerige kohe seminarile!

* - Kohustuslikud väljad

Jätka Tarmoga
Voldik