Tarmo Riit
Teenused
Tarmo Riit

Müügi- ja turundusprotsesside täiustamine & juhtimine

Tarmo Riit Management Consulting B2B Äriprotsesside kaardistamine, hindamine, parendamine

 

 

Vajate ettevõttele täiustatud turundus/ müügiprotsesse- kuna müük ei arene soovitud tempos?

B2B ettevõtte müügi- ja turundusprotsessi, seotud struktuuri, töötajate ametiülesannete auditeerimine, täiustamine, elluviimine.

Leppige kokku tasuta esmakonsultatsioon!

 

Tarmo Riit Management Consulting tuleb Teile hea meelega appi, et aidata luua või täiustada  ettevõttele iseloomulikku, optimaalset müügi- ja turundusprotsessi! Tavaliselt on probleemid ettevõtte müügi- turundusprotsesside puudulikus kirjelduses või siis raskustes kirjeldatud protsesse müügimeeskonnas tegelikkuses rakendada.

 


Kas ettevõttes on pisut ebaselgust, kes, kuidas ja millal peaks müügi- ja turundusprotsessis oma ülesandeid täitma?

Ehk selgub ootamatult, et lubatud vastus, kaup, vajalikud dokumendid jäid kliendile saatmata, kuna loodeti kolleegi peale? Aga kolleeg oli parajasti haige, või siis polnud ta päris kindel, et just tema pidi probleemiga tegelema?

Või oled juhina mures, kuna Sulle on hakkanud tunduma, et osa töötajaid on selgelt alakoormatud?


Järjest kasvavas konkurentsis on pidevalt vaja konkurentidest positiivselt eristuda.

Eristuda hinnastamise või toodete oluliselt paremate omaduste kaudu on järjest keerulisem.

Küll on aga väga häid võimalusi eristuda ning luua selge konkurentsieelis ettevõtte optimaalsete ja kliendisõbralike müügi- ja turundusprotsesside kaudu.


Me keskendume olemasolevate müügi- ja turundusprotsesside  (ka mõtteliste) arhitektuuri analüüsimisele ja optimeerimisele, protsesside ülevaatamisele ning ettevõtte eesmärkide ja nõuete kaasamisele meie parendusettepanekutesse.

Ettevõte juhtkonnaga koos loodav ettevõtte protsesside arhitektuur kirjeldab üksikasjalikult kogu ettevõtte protsesse.

Esialgu on tegemist kavandiga, koostöös valmivat protsesside terviklikku arhitektuuri saate kasutada ettevõtte protsesside vastavusse viimiseks eesmärkidega.

Meie protsesside modelleerimine on seotud sellega, kuidas protsessid peaksid hakkama tulemuslikult kulgema,

samas kui meie protsesside kaardistamine on seotud olemasolevast olukorrast pildi loomisega.

See dokumenteerimisprotsess puudutab seda, mida ettevõte teeb, miks ta seda teeb, mida teeb, milline on ettevõtte käitumisstandard,

kes vastutab ning millal ja kuidas erinevad sammud aset leiavad.

Müügi- ja turundusprotsesside kaardistamine edendab läbipaistvust mitte ainult ettevõtte siseselt, vaid ka kõigi sidusrühmade jaoks.


Põhjuseid, miks ettevõtted otsustavad oma müügi- ja turundussprotsesse kaardistada, on palju. Eeliseid, eriti digital-ajastul, on palju.

Järgnevas on toodud on mõned põhjused, miks on ettevõttele kasulik kvaliteetne protsesside kaardistamine, kirjeldamine:


 • Võimaldab kõigil osapooltel protsessi näha samal viisil.
 • Vähendab protseduurivigu.
 •  Ehitab mõistmist valdkondade vahel, mis on ristfunktsionaalsed, et tagada tiimitöö.
 •  Aitab kõigil näha „hetkeseisu”.
 • Võimaldab mõõdikute väljatöötamist.
 • Vähendab lünkasid, vigu ettevõtte töös, ka töötajate eemalviibimisel
 • Võimaldab töötajate õiglast ja optimaalset koormamist

Peamised konkreetsed kriteeriumid, mida me arvestame Tarmo Riit Management Consulting müügi- ja turundusprotsesside kaardistamises, optimeerimislahendustes ja modelleerimises:


 • Kohustused
 • Eesmärgid
 • Tegevused
 • Sisendid
 • Väljundid
 • Kliendid
 • Riskid ja kontroll
 • Peamised tulemusnäitajad

Me analüüsime ja hindame ning kaardistame, seejärel modelleerime ja koostame konkreetse, optimaalse müügi- ja turundusprotsessi.


 • Meie teenus algab olemasoleva müügi- ja turundusprotsessi kirjeldamisest ettevõtte müügiauditi koostamise (kaardistamise) kaudu.
 • Koos ettevõtte juhtkonnaga analüüsime müügiaudit ning seal toodud meie parendusettepanekuid ning koostame seejärel ettevõttele optimaalse müügi- ja turundusprotsesessi koos modelleerimise, diagrammide, kirjeldustega.
 • Tarmo Riit Management Consulting osaleb hea meelega uuendatud müügi- ja turundusprotsessi elluviimise konsultandina või ettevõttevälise, otseselt elluviimise eest vastutava juhina.
Kontakt

Leppige kokku tasuta müügi- ja turundusprotsesside täiustamise & juhtimise esmakonsultatsioon!

* - Kohustuslikud väljad

Lugege lähemalt
Meie referensid