Tarmo Riit
Juhtide ja müügimeeskondade koolitusprogrammid
Tarmo Riit

Nõustav müügikoolitus B2B Müügi alused. B2B müügikarjääriga alustamise kuldreeglid. 01.11.2022

06.10.2022

TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA


 

Täienduskoolituse asutuse nimetus – Tarmo Riit Management Consulting OÜ

Nõustav müügikoolitus B2B Müügi alused. B2B müügikarjääriga alustamise kuldreeglid. 01.11.2022 (õppekeel eesti keel)


 

1. Õppekava nimetus:


 

Müügikoolitus B2B Müügi alused

 

 

2. Koolituse sihtrühm:

 

Ärilt- ärile müügitööst huvitatud:  õpilased, üliõpilased; müügiga mitteseotud alade töötajad;

eratarbimisele suunatud müügiettevõtete töötajad.

Äsja ärilt- ärile müüki siirdunud töötajad (müügiesindajad, müügiassistendid, müügisekretärid jne.).

 

3. Õppekavarühm:

 

 

Turundus- ja reklaam.


 

4. Õpiväljundid:


• Õpilane – õpib tundma ja teab ärilt ärile müügiettevõtte terminoloogiat, kutse eetika põhimõtteid, põhimõtteid müügitöös.


• Õpilane õpib tundma ja teab ärilt ärile müügiettevõtte turunduse-ja müügipsühholoogia ning klienditeeninduse korraldamise põhialuseid.


• Õpilane – õpib tundma ja teab kaasajal enim tunnustust leidnud ärilt ärile müügiettevõtete müügitehnikaid.


• Õpilane õpib tundma ja teab kliendisuhtluse, kliendivisiitide ettevalmistamise ja läbiviimise põhimõtteid, saab ülevaate vajalikest kuulamis- ja läbirääkimisoskustest.


• Õpilane saab ülevaate müügitööd tõhustavatest ja hõlbustavatest kaasaegsetest info-ja kommunikatsiooni vahenditest.


 

5. Õpingute alustamise tingimused:

 

Elementaarne arvutioskus.


 

6. Õppe kogumaht:


4 ak/h auditoorset tööd.Tavaliselt ühel koolituspäeval 10.00 – 13.30.

 

7. Programm:


10.00 – 10.45


• Ärilt- ärile müügiettevõtte terminoloogia. Kutse eetika põhimõtted müügitöös.


• Ärilt ärile müügiettevõtte turunduse-ja müügipsühholoogia ning klienditeeninduse korraldamise põhialused.


10.45 – 11.30


• Müük. Kaasajal enim tunnustust leidnud ärilt ärile müügiettevõtete müügitehnikad.


11.30 – 12.00


Vaheaeg


12.00 – 12.45


• Müük. Kliendisuhtluse, kliendivisiitide ettevalmistamise ja läbiviimise põhimõtted, vajalikud kuulamis- ja läbirääkimisoskused.


12.45 – 13.30


• Müük. Ülevaade müügitööd tõhustavatest ja hõlbustavatest kaasaegsetest info-ja kommunikatsiooni vahenditest, kliendihalduse tarkvara CRM põhimõtted.


• Test. Koolituse omandamisega seotud testi küsimustiku vastamine GOOGLE- keskkonnas.


 

HILJEMALT 3- PÄEVA JOOKSUL PEALE KOOLITUSE TOIMUMIST


koolituse tagasiside ankeedi täitmine osaleja poolt, koolituse õppematerjali PDF- faili saatmine koolitusettevõtte poolt tagasiside ankeedi täitnutele.

 

HILJEMALT 5- PÄEVA JOOKSUL PEALE KOOLITUSE TOIMUMIST

koolituse ja koolitustesti läbinutele ning koolituse tagasiside ankeedi täitnutele koolituse läbinu tunnistuse väljastamine.


 

8. Õppekeskkonna kirjeldus:

Kursus toimub veebikeskkonnas, osaluseks saadetakse link koolitusettevõtte poolt osaleja meiliaadressile sisselogimiseks peale osaleja koolitusele registreerimist ja registreerimistingimuste täitmist.

 

9. Õppematerjalide loend:

Osalejad saavad 3- päeva jooksul meili kaudu kirjaliku koolituse õppematerjali, mis on koostatud koolitajate poolt vastavalt õppesisu teemadele kõigi teemade kohta. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Õpiväljundid loetakse omandatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud kursusel 100% kursuse kogumahust, sooritanud positiivselt kursuse lõppedes testi (vastanud õigesti vähemalt 7- le küsimusele 10- st) ning täitnud Tarmo Riit Management Consulting Koolituskeskuse tagasiside ankeedi. Peale testi läbimist, ankeedi täitmist väljastatakse Tarmo Riit Management Consulting Koolituskeskus poolt õpiväljundite omandamist kinnitav tunnistus hiljemalt 5- päeva jooksul peale koolituse toimumist.

 

10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Tarmo Riit Management Consulting müügikoolitusi läbi viiv õpetaja on Tarmo Riit Management Consulting OÜ asutaja ja B2B ärikonsultant Tarmo Riit, kellel on 30- aastane B2B rahvusvahelise äriarenduse kogemus B2B ettevõtete asutajana ja tippjuhina.

 

Õppekava kinnitamise aeg: 02.01.2022

Seminar Nõustav müügikoolitus B2B Müügi alused. B2B müügikarjääriga alustamise kuldreeglid. 01.11.2022
Hind: 129.- EUR, millele lisandub käibemaks
Koht ja kuupäev: 01.11.2022, veebikoolitus
Arveldusandmed:

* - Kohustuslikud väljad

Kontakt

Registreerige koolitusele 01.11.2022!

* - Kohustuslikud väljad

Lugege lähemalt
Meie referensid