Tarmo Riit
Juhtide ja müügimeeskondade koolitusprogrammid
Tarmo Riit

Nõustav müügikoolitus B2B Müügijuhtimise parimad praktikad kõrgtasemel müügimeeskonna loomiseks. B2B Müügijuhtimise kuldreeglid. 25.10 - 26.10.2022

06.10.2022

TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA


 

Täienduskoolituse asutuse nimetus – Tarmo Riit Management Consulting OÜ


 

Nõustav müügikoolitus, B2B Müügijuhtimise parimad praktikad kõrgtasemel müügimeeskonna loomiseks. B2B müügijuhtimise kuldreeglid. 25.10 – 26.10.2022 (õppekeel eesti keel)


 

1. Õppekava nimetus:


 

Müügikoolitus B2B Müügijuhtimise parimad praktikad kõrgtasemel müügimeeskonna loomiseks, juhtimiskoolitus.

 

2. Koolituse sihtrühm:


Ärilt- ärile müügiga tegelevate väikeste- keskmiste ettevõtete: juhatuse liikmed,  juhid, müügidirektorid, müügijuhid, personalijuhid jne.

 

3. Õppekavarühm:

 

Juhtimine ja haldus.


 

4. Õpiväljundid:


 

• Õpilane – õpib tundma ja teab B2B ettevõtte ärikultuuri osa ettevõtte müügitöös, B2B ettevõttele omase missiooni/ visiooni/ väärtushoiakute väljatöötamise, loomise, hoidmise ning sidumise tähtsust müügitööga.


 

• Õpilane- õpib tundma ja teab meeskondlik müügikultuuri kasutamist B2B ettevõttes, meeskondliku müügi eelised inividuaalmüügi ees, ettevõtte juhtkonna osalemise võimendavat osa müügis, kaasaegsete äriklientide ootusi, kliendiootuste ületamise tähtsust.


 

• Õpilane- õpib tundma ja teab B2B ettevõtte eristumisvajaduse olulisust võrreldes konkurentettevõtetega lähtuvalt müügiprotsessi seisukohast, ettevõttele omase müügiprotsessi tundmise laiendamise eeliseid müügimeeskonnale ning selle tulemuslikku kasutamist müügimeeskonna poolt.


 

• Õpilane- õpib tundma ja teab B2B ettevõtte müügiprotsessi kaardistamist, analüüsi ning optimaalsuse saavutamiseks vajalike uuenduste sisseviimist.


 

• Õpilane – õpib tundma ja teab CRM- kliendihaldustarkvara kasutamise eeliseid, kasutuselevõtu- protsessi B2B ettevõttes, kasutuselevõtuga kaasnevaid probleeme, nende lahendamisvõimalusi.


 

• Õpilane – õpib tundma ja teab B2B ettevõtte müügipersonali parimaid värbamispraktikaid, erinevate isiksuseomadustega töötajate sobivust ja kasutamisvõimalusi B2B ettevõtte müügimeeskonnas.


 

• Õpilane – õpib tundma ja teab uute töötajate optimaalseid integreerimispraktikaid B2B ettevõtte müügimeeskonda, müügimeeskonna koolituspraktikaid.


 

• Õpilane – õpib tundma ja teab B2B ettevõtte meeskondlike müügieesmärkide seadmise parimaid praktikaid, ettevõtte müügiplaanide, pikaaegsete müügiplaanide koostamist, müügieesmärkide korrigeerimispraktikaid ootamatute turumuutuste olukorras, müügimeeskonna kaasamispraktikaid ettevõtte juhtimisse, kaasamise eeliseid.

 

 

• Õpilane – õpib tundma ja teab ratsionaalsete/ eetiliste palga ja tulemustasude kasutamisvõimalusi B2B müügimeeskonna loomisel ja hoidmisel, “pehme” – ilma raha maksmata- motiveerimise kasutusvõimalusi.


 

5. Õpingute alustamise tingimused:

 

Soovitav ettevõtluskogemus.


 

6. Õppe kogumaht:


 

10 ak/h auditoorset tööd. Jaotatuna kahele koolitupäevale. Tavaliselt ühel koolituspäeval 10.00 – 14.15 (5 ak/h).
 

7. Programm:

 

1. Koolituspäev


 

10.00 – 10.45


 

• B2B ettevõtte ärikultuuri osa ettevõtte müügitöös. B2B ettevõttele omase missiooni/ visiooni/ väärtushoiakute väljatöötamine, loomine, hoidmine ning sidumine müügitööga.


 

10.45 – 11.30


 

• Meeskondlik müügikultuur B2B ettevõttes. Meeskondliku müügi eelised inividuaalmüügi ees. Ettevõtte juhtkonna osalemise võimendav osa müügis, kaasaegsete äriklientide ootused, kliendiootuste ületamise tähtsus.


 

11.30 – 12.00


 

Vaheaeg.


 

12.00 – 12.45


 

• B2B ettevõtte eristumisvajaduse olulisus võrreldes konkurentettevõtetega lähtuvalt müügiprotsessi seisukohalt. Ettevõttele omase müügiprotsessi tundmise laiendamine müügimeeskonnale ning selle tulemuslik kasutamine müügimeeskonna poolt.


 

12.45 – 13.30


 

• B2B ettevõtte müügiprotsessi kaardistamine, analüüs ning optimaalsuse saavutamiseks vajalikud uuendused.


 

13.30 – 14.15


 

• CRM- kliendihaldustarkvara kasutamise eelised, kasutuselevõtu- protsess B2B ettevõttes, kasutuselevõtuga kaasnevad probleemid, nende lahendamisvõimalused.


 

2. Koolituspäev


 

10.00 – 10.45


 

• B2B ettevõtte müügipersonali parimad värbamispraktikad. Erinevate isiksuseomadustega töötajate sobivus ja kasutamisvõimalused B2B ettevõtte müügimeeskonnas.


 

10.45 – 11.30


 

• Uute töötajate optimaalseid integreerimispraktikaid B2B ettevõtte müügimeeskonda. Müügimeeskonna koolituspraktikaid.


 

11.30 – 12.00


 

Vaheaeg.


 

12.00 – 12.45


 

• B2B ettevõtte meeskondlike müügieesmärkide seadmise parimad praktikad. Ettevõtte müügiplaanide, pikaaegsete müügiplaanide koostamine. Müügieesmärkide korrigeerimine ootamatute turumuutuste olukorras. Müügimeeskonna kaasamispraktikad ettevõtte juhtimisse, kaasamise eeliseid.


 

12.45 – 13.30


 

• Ratsionaalsete/ eetiliste palga ja tulemustasude kasutamisvõimalused B2B müügimeeskonna loomisel ja hoidmisel. “Pehme” – ilma raha maksmata- motiveerimise kasutusvõimalused B2B ettevõtte müügimeeskonna suhtes.


 

13.30 – 14.15


 

• Kursuse lühi-kokkuvõte.


 

• Test. Koolituse omandamisega seotud testi küsimustiku vastamine GOOGLE- keskkonnas.


 

HILJEMALT 3- PÄEVA JOOKSUL PEALE KOOLITUSE TOIMUMIST


 

koolituse tagasiside ankeedi täitmine osaleja poolt, koolituse õppematerjali PDF- faili saatmine koolitusettevõtte poolt tagasiside ankeedi täitnutele.


 


 

HILJEMALT 5- PÄEVA JOOKSUL PEALE KOOLITUSE TOIMUMIST


 

koolituse ja koolitustesti läbinutele ning koolituse tagasiside ankeedi täitnutele koolituse läbinu tunnistuse väljastamine.


 

8. Õppekeskkonna kirjeldus:


 

Kursus toimub veebikeskkonnas, osaluseks saadetakse link koolitusettevõtte poolt osaleja meiliaadressile sisselogimiseks peale osaleja koolitusele registreerimist ja registreerimistingimuste täitmist.


 

9. Õppematerjalide loend:


 

Osalejad saavad 3- päeva jooksul meili kaudu kirjalikud koolituse õppematerjalid mõlema koolituspäeva osas, mis on koostatud koolitajate poolt vastavalt õppesisu teemadele kõigi teemade kohta. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:


 

Õpiväljundid loetakse omandatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud kursusel 100% kursuse kogumahust (2- koolituspäeva), sooritanud positiivselt kursuse 2- päeva lõppedes testi (vastanud õigesti vähemalt 12- le küsimusele 20- st) ning täitnud Tarmo Riit Management Consulting Koolituskeskuse tagasiside ankeedi. Peale testi läbimist, ankeedi täitmist väljastatakse Tarmo Riit Management Consulting Koolituskeskus poolt õpiväljundite omandamist kinnitav tunnistus hiljemalt 3- päeva jooksul peale koolituse toimumist.


 

10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:


 

Tarmo Riit Management Consulting müügikoolitusi läbi viiv õpetaja on Tarmo Riit Management Consulting OÜ asutaja ja B2B ärikonsultant Tarmo Riit, kellel on 30- aastane B2B rahvusvahelise äriarenduse kogemus B2B ettevõtete asutajana ja tippjuhina.


 

Õppekava kinnitamise aeg: 05.01.2022


 

Seminar Nõustav müügikoolitus B2B Müügijuhtimise parimad praktikad kõrgtasemel müügimeeskonna loomiseks. B2B Müügijuhtimise kuldreeglid. 25.10 - 26.10.2022
Hind: 490.-EUR, millele lisandub käibemaks
Koht ja kuupäev: 25.10- 26.10.2022, veebikoolitus
Arveldusandmed:

* - Kohustuslikud väljad

Kontakt

Registreerige koolitusele 25.10 - 26.10.2022

* - Kohustuslikud väljad

Lugege lähemalt
Meie referensid