B2B
Müügimeeskondade koolitusprogrammid
B2B

Müügimeeskondade koolitusprogrammid

 

 

Müük ei vasta ootustele? Müügimeeskond vajab uut vaadet müügiprotsessile?

Tarmo Riit Management Consulting viib end kurssi ettevõtte missiooni, visiooni, väärtusega, senise müügiprotsessiga, müügimeeskonna poolt kasutatavate töövahenditega. Teeb ettepanekud muutusteks. Koostab koostöös ettevõttekohase ja arengutele suunatud ettevõtte müügimeeskonna müügikoolituse.Viib ettevõttes läbi koolitused. Vajadusel korduskoolitused.

Registreerige tasuta esmakonsultatsioonile.

Kliendile suunatud müügiprotsess peab olema toetatud müügiettevõtte enda siseprotsesside, missiooni, visiooni ja väärtuste suurepärase tundmisega. Aga ka kliendipoolsesse otsustusringkonda kuuluvate töötajate määratlemisega. Väärtustada tuleb pikaaegsele partnerlusele suunatud tegevusi. Liikuda soovitud eesmärgi suunas sammhaaval. Olla kliendikesksete väärtuste mõistja, looja, esitleja. Arendada tuleb tähelepaneliku kuulamise oskust.

 

 


 


 


 

 

 

 

   Hind: Vastavalt pakkumisele
   Koht ja kuupäev: Eelkonsultatsioonid ja koolitused toimuvad ettevõtetes
   Arveldusandmed:

   * - Kohustuslikud väljad

   Kontakt

   Registreerige kohe konsultatsioonile!

   * - Kohustuslikud väljad

   Jätka Tarmoga
   Voldik