Tarmo Riit
Teenused
Tarmo Riit

Organisatsioonistrateegia nõustamine – missiooni & eesmärkide määratlemine

 

Juhtimiskonsultatsioon B2B müügiettevõtetele

 

Vajate organisatsioonistrateegia nõustamist?

Organisatsioonistrateegia on pikaajaline plaan, mis määrab, kuidas ettevõte kavatseb kasutada oma ressursse äritegevuse toetamiseks.

Ettevõtted kasutavad organisatsioonistrateegiaid oma eesmärkide saavutamiseks ja strateegiliste plaanide väljatöötamiseks.

Organisatsioonistrateegiad sisaldavad sageli ka hinnanguid, mis kirjeldavad, mida ettevõte peab saavutama.

Meie strateegiaalane nõustamine algab ettevõtte tugeva ja selge visiooni määratlemisest või senise visiooni täpsustamisest.

On oluline, millisena soovitakse ettevõtte  tulevikku näha. Ning millist ettevõtet soovitakse igapäevaselt töös hoida. Kuidas jälgida ärieetikat, rajada kõrget ärikultuuri. Koos teiega muudame organisatsioonistrateegia ülevaatlikuks, mõõdetavaks ja teostatavaks plaaniks, mis aitab saavutada tulemusi ja arenguid. Visioon ei mõjuta äriedu, kui see jääb ainult juhtkonnale mõistetavaks. Nõustame ja teeme teiega koostööd, et edendada visiooni teie organisatsioonis tervikuna. Eesmärk on tagada, et organisatsiooni meeskond oleks igapäevaselt ühtne, ühendatud ja pühendunud.

 

Leppige aeg tasuta esmaseks organisatsioonistrateegia ärinõustamiseks!

 

Lisaks organisatsioonistrateegia nõustamisele pakub Tarmo Riit Management Consulting OÜ kompleksset nõustamist ja otseseid teostusi B2B müügiettevõtetele müügi- ja turundusega seotud valdkondades:

 • Müügi- ja turundusprotsesside täiustamine ja juhtimine 

 • Müügi- ja turunduse juhtimisteenused 

 • Müügitöötajate värbamine

 • Ettevõttekohaste müügikoolituste kavandamine & konsulteerimine 

 • Praktilised kogemus- müügikoolitused

 • Me kasutame oma ekspertteadmisi ja praktikas järeleproovitud oskusi et aidata oma klientidel täiustada nende ettevõtete organisatsioonistrateegiaid ja muuta müük ja turundus süsteemseteks, toimivateks.

 • Oma töös liigume me süviti, olukorra kaardistamisel kaasame meie kliendi personali kõiki tasandeid. Seda selleks, et hinnata objektiivselt potentsiaale, probleeme ja seniseid õnnestumisi ja ebaõnnestumisi.

 • Me kaardistame olukorra, analüüsime ning toome esile üksikasjalised muutuste vajadused. Koostöös juhtkonnaga töötame välja muutuste teostamiseks vajalikud plaanid.

 • Me aitame otsida ja leida sobivaid müügitöötajaid nii müügijuhtideks kui ka müügiesindajateks ja konsultatiivmüüjateks.

 • Koolitame müügitöötajaid läbi erinevatele ettevõtetele kohandatavate koolituste või siis läbi meie standardsete müügikoolituste.

 • Me nõustame jooksvalt ettevõtte juhtkonda, kaasame otsatarbekuse korral meie kogemuskoolitused seoses ettevõtete müügi- ja turunduse juhtimisega.

 • Meie prioriteet on aidata juhtkonnal täita tulemuslikumalt ettevõtte eesmärke, laiendada müügivõimalusi, tulla toime kriisidega ja ellu viia muutvaid lahendusi.

 • Meie pakutavad lahendused põhinevad meie pikaaegsetele kogemustele, mis kohandatakse töö käigus igat konkreetset olukorda eraldi arvestavaks kliendilahenduseks.

 • Me võtame vajadusel vastutuse ettevõtte müügi- ja turunduse juhtimise/ koordineerimise osas.

 

 

Kontakt

Leppige aeg tasuta esmaseks organisatsioonistrateegia nõustamiseks!

* - Kohustuslikud väljad

Lugege lähemalt
Meie referensid