Tarmo Riit
Teenused
Tarmo Riit

Turundus-ja müügiprotsesside analüüs ja lahendused

Tarmo Riit Management Consulting B2B Äriprotsesside kaardistamine, hindamine, parendamine

 

 

Vajate ettevõttele uuendatud turundus/ müügiprotsesse?

B2B ettevõtte protsessi, struktuuri, ametiülesannete auditeerimine, optimeerimine.

Leppige kokku tasuta esmakonsultatsioon.

Tarmo Riit Management Consulting tuleb Teile hea meelega appi, et aidata luua ettevõttele iseloomulikud, optimaalsed äriprotsessid! Tavaliselt on probleemid ettevõtte äriprotsesside puudulikus kirjelduses või siis raskustes kirjeldatud äriprotsesse tegelikkuses rakendada.

Äriprotsessidega seotud konsultatsioonide hinnad sisalduvad Juhtimiskonsultatsioonide pakettide hindades…


Kas ettevõttes on pisut ebaselgust, kes, kuidas ja millal peaks äriprotsessis oma ülesandeid täitma?

Ehk selgub ootamatult, et lubatud vastus, kaup, vajalikud dokumendid jäid kliendile saatmata, kuna loodeti kolleegi peale? Aga kolleeg oli parajasti haige, või siis polnud ta päris kindel, et just tema pidi probleemiga tegelema?

Või oled juhina mures, kuna Sulle on hakkanud tunduma, et osa töötajaid on selgelt alakoormatud?


Järjest kasvavas konkurentsis on pidevalt vaja konkurentidest positiivselt eristuda.

Eristuda hinnastamise või toodete oluliselt paremate omaduste kaudu on järjest keerulisem.

Küll on aga väga häid võimalusi eristuda ning luua selge konkurentsieelis ettevõtte optimaalsete ja kliendisõbralike äriprotsesside kaudu.


Me keskendume olemasolevate äriprotsesside (ka mõtteliste) arhitektuuri analüüsimisele ja optimeerimisele, protsesside ülevaatamisele ning ettevõtte eesmärkide ja nõuete kaasamisele meie parendusettepanekutesse.

Ettevõte juhtkonnaga koos loodav ettevõtte protsesside arhitektuur kirjeldab üksikasjalikult kogu ettevõtte protsesse.

Esialgu on tegemist kavandiga, koostöös valmivat protsesside terviklikku arhitektuuri saate kasutada ettevõtte protsesside vastavusse viimiseks eesmärkidega.

Meie protsesside modelleerimine on seotud sellega, kuidas protsessid peaksid hakkama tulemuslikult kulgema,

samas kui meie protsesside kaardistamine on seotud olemasolevast olukorrast pildi loomisega.

See dokumenteerimisprotsess puudutab seda, mida ettevõte teeb, miks ta seda teeb, mida teeb, milline on ettevõtte käitumisstandard,

kes vastutab ning millal ja kuidas erinevad sammud aset leiavad.

Äriprotsesside kaardistamine edendab läbipaistvust mitte ainult ettevõtte siseselt, vaid ka kõigi sidusrühmade jaoks.


Põhjuseid, miks ettevõtted otsustavad oma äriprotsesse kaardistada, on palju. Eeliseid, eriti digital-ajastul, on palju.

Järgnevas on toodud on mõned põhjused, miks on ettevõttele kasulik kvaliteetne protsesside kaardistamine, kirjeldamine:


- Võimaldab kõigil osapooltel protsessi näha samal viisil.


- Vähendab protseduurivigu.


- Ehitab mõistmist valdkondade vahel, mis on ristfunktsionaalsed, et tagada tiimitöö.


- Aitab kõigil näha „hetkeseisu”.


- Võimaldab mõõdikute väljatöötamist.


- Vähendab lünkasid, vigu ettevõtte töös, ka töötajate eemalviibimisel


- Võimaldab töötajate õiglast ja optimaalset koormamist


Peamised konkreetsed kriteeriumid, mida me arvestame Tarmo Riit Management Consulting äriprotsesside kaardistamises, optimeerimislahendustes ja modelleerimises:


-Kohustused


-Eesmärgid


-Tegevused


-Sisendid


-Väljundid


-Kliendid


-Riskid ja kontroll


-Peamised tulemusnäitajad


Me analüüsime ja hindame ning kaardistame, seejärel modelleerime ja koostame konkreetse, optimaalse äriprotsessi.


1.Meie teenus algab olemasoleva äriprotsessi kirjeldamisest ettevõtte müügiauditi koostamise (kaardistamise) kaudu.


2.Koos ettevõtte juhtkonnaga analüüsime müügiaudit ning seal toodud meie parendusettepanekuid ning koostame seejärel ettevõttele optimaalse äriprotsessi koos vajaliku modelleerimise, diagrammide, kirjeldustega.


3.Tarmo Riit Management Consulting osaleb hea meelega uuendatud äriprotsessi elluviimisel kas ärikonsultandina või mõne valdkonna ajutise, mobiilse juhina.Kontakt

Leppige kokku tasuta äriprotsessi uuendamise esmakonsultatsioon!

* - Kohustuslikud väljad

Lugege lähemalt
Blogi