YOUR GLOBAL PATHFINDER
Juhtimise eesmärk on muuta ümbritsevat maailma oma väärtuste nimel, et saaksid rohkem nende väärtuste järgi elada.
Stan Slap
+372 509 4786 riit.tarmo@riitmc.com
Tarmo Riit

Your Global Pathfinder

B2B äriarendused mitmetele Saksa, Skandinaavia, USA ja Suurbritannia tootjatele elektripaigaldiste ja sidesüsteemide turgudel, 1992 - 2018.

Edukalt B2B valdkonda sisenenud ettevõtte IBR asutaja ja arendaja; ettevõte tegutses aastatel 1992 – 1999 Baltimaade turgudel nutikate kaablipaigaldusssüsteemide alal, Eesti turul ka hoonete sideühendustele mõeldud struktureeritud kiirete kaablisüsteemide alal.

OBO Bettermann GmbH & CO Baltimaade tütarettevõtete tegevdirektor ja arendaja, 1999 - 2018.

OBO Bettermanni rahvusvaheliste äride arendamise toetaja ja mentor eri riikides Euroopa ja Aasia suunal.

Erioskused

26-aastane töö B2B valdkonnas; visioonid; strateegiad; rahvusvaheline meeskonnaloomine; turundus

Isiksuseomadused

Motiveeriv juht; õpetaja; mentor; empaatilisus

Moto

Edu läbi pideva pühendumise


B2B

Müügistrateegia koolitused

Müügi tulemuslikkus on ettevõtte müügispetsialistide võimekus kliendi ostuprotsessi igas etapis “võita” ja lõppkokkuvõttes müük sobivatel tingimustel ja sobiva aja jooksul läbi viia. Müügi tulemuslikkuse tõstmine ei puuduta ainult müügifunktsiooni; see puudutab kogu ettevõtet, kuna see nõuab müügi ja turunduse tihedat koostööd, et mõista, mis toimib ja mis ei toimi, ning pidevat teadmiste, sõnumite, oskuste ja strateegiate täiustamist, mida müügipersonal müügivõimalustega töötades rakendab. Müügipersonali tulemuslikkuse mõõdikute eesmärgiks on "müügipersonali ja üksikute müügitöötajate töötulemusi mõõta". Müügitöötaja töötulemusi analüüsides võib võrrelda eri mõõdikuid. Need võivad näidata müügitöötaja kohta rohkemgi kui saab järeldada tema kogumüügist. Müügimeeskonna töötulemusi analüüsides võib tulu suurenemine töötaja kohta viidata müügi tulemuslikkuse suurenemisele.

 

Lisateave koolituste kohta ja aja broneerimine:

 

B2B juhtimiskonsultatsioon

Organisatsioonil aidatakse oma tegevustulemusi parendada, seda peamiselt organisatsioonis esinevate probleemide analüüsimise ja parendusplaanide koostamise abil. Toetab uute tegevuskohtade loomist, muuhulgas potentsiaalsetel eksporditurgudel. Samuti on võimalik pakkuda värbamist ja koolitusi personalijuhtimise valdkonnas, abi organisatsiooni muudatuste juhtimisel, coachinguoskuste arendamist, protsessianalüüsi, tehnoloogia rakendamist, strateegia väljatöötamist (sh turundus- ja brändingustrateegiad) ja ettevõtte tegevuse parendamise teenuseid.
Lugege lähemalt

B2B üleminekujuhtimine

Ajutised juhtimisülesanded erinevad oma ulatuse ja nõudmiste poolest, hõlmates muudatuste juhtimist, vahejuhtimist, projektijuhtimist ja reorganiseerimise juhtimist. Allpool kirjeldatakse ülesande tavapärase ‘elutsükli’ etappe: ajutine juht alustab juhtimisülesandega tegelemist, saavutab lahenduse ja viib selle reaalselt ellu ning lahkub kohalt. Juhtimisülesanne peab sisaldama ka pikaajalisemate eesmärkide saavutamiseks vajalike ressursside eraldamise plaani.
Lugege lähemalt

B2B juhiotsing

Juhiotsingufirma on professionaalne teenusettevõte, mis on spetsialiseerunud juhtide ja muude kõrgema taseme töötajate värbamisele eri valdkondade klientettevõtete jaoks. Juhiotsingu agentidel/spetsialistidel on enamasti laialdased isiklikud kontaktid oma valdkonnas või erialal ja üksikasjalikud ja täpsed teadmised valdkonnast ning nad tegutsevad tavajuhul tippjuhtide tasandil.
Lugege lähemalt
Kontakt

Kas Teil on küsimusi?

* - Kohustuslikud väljad

Tarmo Riit

Uudised

15.08.2019 y

Eduka alustajana ärilt-ärile müüki

 

 

 

22.08.2019 y

Professionaaliks ärilt-ärile müügis

22.08.2019 10.00 - 16.00 Professionaaliks ärilt-ärile müügis, Öpiku maja, Valukoja 8, Tallinn, Eesti keeles

 

28.06.2019 y

Meeskondliku müügikultuuri loomine ärilt-ärile müügis

Müügimeeskondade kujundamise põhitõdede koolitus B2B juhtidele