Tarmo Riit
Palvelut
Tarmo Riit

MYYNTIN RESTART konsultointi

 

 

MYYNTIN RESTART


 

Ota selvää kuinka MYYNTIN RESTART -konsultointipalvelu liittyy muihin myynnin konsultointipalveluihin.

MYYNTIN RESTART on pääpalveluni ja se sopii yrityksille, jotka haluavat kokonaisvaltaisen, objektiivisen ja rehellisen arvion nykyisestä myyntitoiminnastaan, ylläpitää hyvin toimivaa toimintaa ja saada itsenäisiä, täsmällisiä suosituksia myynnin nostamiseksi uudelle tasolle ja yrityksen kilpailukyvyn jatkamiseksi.Teemme tämän neljässä vaiheessa.


Ota ensin minuun yhteyttä puhelimitse (+372 5094 786) tai täytä nettisivuillani oleva yhteydenottolomake. Sovitaan aika, jolloin keskustellaan lyhyesti tilanteestasi ja sopiiko MYYNTIN RESTART -konsultointipalvelu sinulle vai ei. Oletan, että haluat kasvattaa markkinaosuuttasi…


Toiseksi lähetämme/vastaanotamme raaka-aineet sinulta:


- Saat sopimuksen sähköpostitse (allekirjoitettava ja palautettava)


- Keräämiemme materiaalien perusluettelon lisäksi (velvollisuus olla paljastamatta aineistoa sisältyy jo sopimukseen, jonka olemme allekirjoittaneet varmistaaksemme yrityksesi luottamuksellisuuden.)


- Kun olet virallisesti vahvistanut sitoutumisemme, lähetämme sinulle ennakkolaskun.


- Maksun saatuasi odotamme, että lähetät meille ensin listan kaikista myyntiin liittyvistä työntekijöistä (myynti, tukihenkilöstö, logistiikka), mukaan lukien toimitusjohtajat, jotta voimme lähettää luettelon tarvittavista lähtömateriaaleista, kyselylomakkeista.


- Toimitamme sinulle seuraavan 1 viikon aikana yksityiskohtaisen listan tarvitsemistamme materiaaleista, laaditut kyselylomakkeet laadukkaan tutkimuksen, analyysien, havaintojen, ehdotusten tekemiseksi/antamiseksi.


- Seuraavien 2 viikon aikana odotamme saavamme kaikki pyytämämme kerätyt materiaalit/täytetyt kyselylomakkeet.


Kolmanneksi teemme suurimman osan tutkimuksestamme ja jaamme havainnot kanssasi.


Tämä kestää vähintään 5 viikkoa, mutta yleensä 6-8 viikkoa (riippuen aikataulustasi). Sinä hallitset työn suorittamisen tahdin. Tänä aikana olemme huomioineet ainakin kuusi erilaista tapaamista ja keskustelua. Yksittäisten moduulien suorittamiseen liittyvien tehtävien välillä on riittävästi aikaa analysoida ja tehdä päätöksiä. Jokaisen tapaamisen jälkeen saat yhteenvedon molempien osapuolten seuraavista vaiheista, mukaan lukien tärkeät sisäiset vaiheet.


Moduulit, joita katamme MYYNTIN RESTART -konsultointipalvelussamme:


1. Strategia, asemointi markkinoilla.


2. Benchmarking avainkilpailijoiden kanssa, parhaat käytännöt.


3. Myyntitavoitteiden asettaminen, toteutumisen seuranta.


4. Tuotteiden, palveluiden myyntiprosessi, myyntikanavat, asiakkuuksien hallinta, myyntiprosessiin liittyvä markkinointi.


5. Myynnin ja tukihenkilöstön roolien jäsentäminen


6. Myynti- ja tukihenkilöstön rekrytointi, "onboarding", koulutus, motivointi ja pitäminen


7. Tulevaisuuden todiste myynnin kehityksestä


Työn aikana löydösten seurauksena voi tulla selväksi, että on tarpeen korostaa yhtä tai toista moduulia. Esimerkiksi pysyvästi alhaista hinnoittelua voidaan parantaa uudistuneella markkina-asemilla tai paremmalla myynnin ja tukihenkilöstön roolien jäsentämisellä jne.


Työn päätteeksi toimitamme sinulle raportin yrityksen tämänhetkisestä myynnin kehityksestä, listan mielestämme hyvin toimivista myyntitoiminnoista sekä listan ehdotetuista muutoksista perusteluineen.


Neljänneksi neuvon sinua lopullisten valittujen muutosten täytäntöönpanon aikana. Autan sinua puhelimitse tai sähköpostitse lyhyillä kommenteilla jopa kolmen kuukauden ajan (rajaton lyhytviestintä) tai kolmella tärkeällä puhelin- tai verkkopuhelulla aiemmin laaditun ongelmapaketin suhteen, kumpi tulee ensin.


Myönteisiä muutoksia alkaa näkyä jo yhteistyön alussa. Itse asiassa jo materiaalikokoelma auttaa johtoa näkemään yrityksen myyntitoiminnan uudesta näkökulmasta aiempaan verrattuna. Muutosten varsinainen toteuttaminen vaatii yleensä johdolta päättäväisyyttä ja mahdollisen vastustuksen älykästä voittamista yrityksen sisällä. Jotkut muutokset voidaan toteuttaa nopeasti ja toiset voivat kestää jopa kahdeksantoista kuukautta. Suosituksena on löytää tasapaino mahdollisen positiivisen vaikutuksen ja siihen liittyvien lyhytaikaisten häiriöiden välillä, joita yritän minimoida neuvoillani mahdollisimman paljon.


Palvelun tarjoaminen.


Viestintä. Netissä, tapaamiset asiakkaan luona, poikkeustapauksissa vuokraamissamme kokoustiloissa (vuokra lisätään palvelun hintaan).Kestävyys. Kuudesta kymmeneen viikkoa ennen kuin raportti on valmis, plus 3 kuukautta seurantakonsultaatiota.


Aikataulun luominen. Yhteistyössä asiakkaan kanssa 1-3 viikon kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta.


Palvelun luonne. Kirjallisesti ja graafisesti esitettyjä suosituksia, neuvoja ja materiaaleja, jotka ovat osoittaneet tehokkuutensa käytännön työssäni ja ovat nykyajan hyvien käytäntöjen mukaisia ja ovat huolellisesti ja tarkasti muotoiltuja.


Valittujen muutosten toteuttamiseen liittyvä konsultointi. Jopa kolme kuukautta, joka kattaa jopa kolme tärkeää puhelinviestintää. Ne perustuvat esityslistaan, oletamme, että valmistelet kaikki tärkeät kysymykset tällä hetkellä ja että voimme käsitellä ne pakettina sovitun viestinnän aikana. Emme laske nopeita puheluita ja sähköpostinvaihtoja kolmen kuukauden sisällä merkittävänä viestintänä.


Asiakkaiden osallistumisen resurssi.


- Myyntitilastot ja vastaavat. Materiaalien nouto, valmistelu (valtuutetun työntekijän toimesta) toimitettavaksi meille n. 3 tuntia.


- Myynti- ja tukihenkilöstön keskustelut kanssamme ja vastaukset kyselyymme 30 minuuttia per työntekijä.


- Johtajan osallistuminen tapaamisiin kanssamme ja pätevyyteen kuuluvien materiaalien välittämiseen/ yhteensä noin 10-14 tuntia.


- Johdon työntekijöiden osallistuminen kokouksiin/viestintään kanssamme - muutama tunti tilanteesta riippuen.


Palvelumme soveltuvuus. Asiantuntemuksemme paras käyttö on aloittaa työskentely tavallisen myyntiyhtiön kanssa ja tehdä siitä omalla alallaan poikkeuksellinen.


Ihanteellinen asiakkaamme…


Johtaa pientä ja keskisuuria (1-100 henkilöä) yksityistä B2B-yritystä, joka myy tavaroita tai palveluita joko koti- tai vientimarkkinoilla.


Yrityksen johtaja työskentelee kanssani suoraan päätöksentekijänä, ei toisen työntekijän kautta.


Edessäsi myyntiongelma tai strateginen muutos, joka on tärkeä. Yleensä kuvittelen tämän tilanteena, joka pitää johtajan jatkuvassa stressitilassa myynnin tuloksista tai esimies vakuuttuu, että markkinat ovat muuttuneet, mutta yrityksen nykyinen myyntitoiminta jatkuu rutiininomaisesti aikaisempien käytäntöjen mukaisesti ja markkinaosuus on kutistuu.


Ja kuka minut palkkaa ensisijaisesti asiantuntemukseni vuoksi (30 vuotta B2B-myyntiyritysten kehittämistä), eikä vain siksi, että hyväksyisin aiemman myyntityön ulkopuolisena.


Hänen pitäisi olla valmis antamaan minun (1) päättää, mitkä oireet ovat todella tärkeitä; (2) diagnosoida ongelmia tarkemmin; (3) ja suosittelee parhaita ratkaisuja, jotka voivat johtaa todelliseen myynnin muutokseen, mutta minimoivat muutoksen häiriöt mahdollisimman paljon.


Hän on alusta asti valmis avoimeen yhteistyöhön, kuuntelemaan ja lukemaan välitettyjä materiaaleja tiiviisti keskittyen ja sitten myös toteuttamaan muutokset todellisuuteen. Olen täällä auttamassa, mutta tehokas prosessi on aina kaksisuuntainen.


Hän ymmärtää, että palkkio palvelustamme on sen vaikutus liiketoimintaan nähden pieni verrattuna samassa rutiinissa jatkamisen kustannuksiin.


On avoin eri näkökulmille kuin ennen, mutta vie tarpeeksi aikaa ymmärtääkseen uusia näkökulmia, sovittaa ne yhteen uskomustensa kanssa, kokeilla.


 

Kustannus. SALES RESTART -konsultaationi hinta riippuu tilanteesta ja selviää ilmaisen alkukonsultoinnin ja tilanteen selvittämisen jälkeen Tarjouksessamme.


 

Maksu: 30% etukäteen, 40% tilauksen 4. toimitusviikon lopussa - sopimuksen allekirjoituspäivämäärä huomioon ottaen, 30% tilauksen suorittamisen jälkeen.

Ota yhteyttä

Rekisteröidy maksuttomaan alustavaan MYYNTIN RESTART konsultointin!

* - Pakolliset kentät

Lue lisää meistä
Tietoja B2B-konsultoinnista