LIIKETOIMINNAN JA PROSESSIEN RATKAISUT B2B -MYYNTIYHTIÖILLE
"Jos määrität ongelman oikein, sinulla on melkein ratkaisu."
Steve Jobs
+372 509 4786 riit.tarmo@riitmc.com
Tarmo Riit

Your Global Pathfinder

B2B Liiketoiminnan kehittäminen Saksan, Pohjoismaiden, Yhdysvaltojen, Iso-Britannian sähköasennusten ja televiestintämarkkinoilla toimiville valmistajille 1992 - 2018.

 

Yhtiön IBR edustaja ja kehittäjä, toiminut menestyksekkäästi B2B toimissa vuosina 1992 – 1999 Baltian markkinoilla, älykkään kaapelinhallintajärjestelmät, Viron markkinoilla myös hyvin jäsennellyt tehokkaat kaapelointijärjestelmät televiestintäyhteyksien rakentamiseen.

 

OBO Bettermann GmbH & CO:n tytäryhtiöiden toimitusjohtaja ja kehittäjä Baltian maissa 1999 - 2018.

 

OBO Bettermannin kansainvälisten liiketoimien tukija ja mentori lukuisissa Euroopan ja Aasian maissa.

Erikoisalat

26 vuoden kokemus B2B-alalta, visiointi, strategiat, kansainvälisten tiimien kokoaminen, markkinointi

Luonne

Motivoiva johtaja, opettaja, mentori, hyvä empatiakyky

Motto

Jatkuva sitoutuminen on menestyksen avain


B2B

Myyntistrategioiden koulutukset

Myynnin tehokkuus on suoraan yhteydessä yrityksen myyntitiimin kykyyn ”voittaa” jokaisessa asiakasmyynnin vaiheessa ja saada lopulta jokainen kauppa aikaan oikeilla ehdoilla ja oikeassa aikataulussa. Myynnin tehokkuuden parantaminen ei ole pelkästään myyntitoimintaan liittyvä asia, se on koko yrityksen asia, koska se vaatii toimivaa yhteistyötä myynnin ja markkinoinnin välillä, jotta voitaisiin ymmärtää, mikä toimii ja mikä ei, sekä jatkuvaa tietojen, viestinnän ja taitojen sekä myyntitiimin toimissaan käyttämien strategioiden kehittämistä. Myyntiorganisaation tehokkuuden mittarin tarkoituksena on "mitata myyntiorganisaation ja yksittäisten tiimin jäsenten suoritusta." Kun analysoidaan yksittäisen myyntitiimin jäsenen suoritusta, voidaan mittaustuloksia verrata keskenään. Näistä tuloksista saadaan enemmän tietoa myyntitiimin jäsenestä kuin pelkästään hänen tekemänsä myyntiä mittaamalla. Kun analysoidaan myyntitiimin suoritusta, osoittaa tulojen parantaminen yhtä myyntitiimin jäsentä kohtaan koko myyntiorganisaation tehokkuuden parantumisen.

 

Lue lisää koulutuksista ja varaa aika:

 

B2B Johtamiskonsultaatio

Tarjoamme B2B-liikkeenjohdon konsultointia, myyntitarkastuksen valmistelua. Organisaatiota autetaan sen toiminnan tulosten parantamisessa lähinnä organisaatiossa todettujen ongelmien analysoinnin ja parannussuunnitelmien laatimisen kautta. Konsultaatiot tarjoavat tukea uusien toimipisteiden perustamiseen myös mahdollisilla vientimarkkinoilla. Lisäksi voidaan tarjota rekrytointia ja koulutuksia henkilöstöhallinnassa, apua organisaation muutosten johtamiseen, coaching-taitojen kehittämisessä, prosessien analysointia, teknologian käytäntöön soveltamista, strategian kehittämistä (mm. markkinointi- ja
Lue lisää

B2B Väliaikanen hallinto

Tarjoamme B2B-yrityksille tilapäista hallintaa. Tilapäiset johtamistehtävät poikkeavat vaativuuden ja vaatimusten osalta ja kattavat lähinnä muutosten johtamisen, välivaiheen johtamisen, projektijohtamisen ja uudelleenjärjestelyjen johtamisen. Alla on kuvattu tehtävän tavanomaisen ”elinkaaren” vaiheita: tilapäinen johtaja aloittaa johtamistehtävien hoitamisen, ratkaisee tehtävän ja toteuttaa sen, jolla hänen toimeksiantonsa katsotaan toteutetun. Johtamistehtävän on käsitettävä myös pitkän aikavälin tavoitteisiin
Lue lisää

B2B Ylimmän johdon haku & Työpaikat

Tarjoamme B2B-yritysten johtajien haun. Johtajan hakuun keskittynyt yritys on ammattimaisesti toimiva palveluyritys, jonka erikoisalana on johtajien ja muiden johtoryhmään kuuluvien toimihenkilöiden rekrytointi eri toimialojen asiakasyrityksiin. Johtajan hakuagenteilla/asiantuntijoilla on yleensä laajat henkilökohtaiset yhteydet omalla erikoisalallaan sekä yksityiskohtaiset ja tarkat tiedot alaltaan ja he toimivat normaalisti huippujohtajien tasolla. Johtohenkilöiden hakuun erikoistuneet asiantuntijat osallistuvat koko rekrytointiprosessiin, järjestävät perusteellisia haastatteluja ja esittelevät valitsemansa ehdokkaat asiakkaalle, kunhan ovat itse vakuuttuneita, että ehdokas täyttää kaikki annetut vaatimukset ja
Lue lisää
Ota yhteyttä

Tilaa ilmainen konsultointi nyt!

* - Pakolliset kentät

Tarmo Riit

Uutiset

18.11.2019

Tuuli Riit liittynyt Tarmo Riit Management Consultingiin laajennetun tiimin jäseneksi 11.2019.

Tuuli Riit

Konsultti


Liittynyt Tarmo Riit Management Consultingiin laajennetun tiimin jäseneksi 11.2019.


Tuulilla on kandidaatin tutkinto Lontoon Royal Holloway Universitystä ja MBA Tallinnan teknillisestä yliopistosta. Tutkittuaan politiikkaa ja kansainvälisiä suhteita Royal Holloway Universityssä ja kansainvälistä liikkeenjohtoa Tallinnan teknillisessä yliopistossa, Tuuli keskittyi ammattitaidon kehittämiseen kansainvälisessä liiketoiminnassa. Hän on keskittynyt pääasiassa projektien koordinointiin ja strategiseen analyysiin.

 

Yritysten rakenteen ja prosessien analysointi mahdollistaa tarvittavien muutosten suunnittelun ja toteuttamisen. Avain projektien koordinointiin on yrityksen resurssien - henkilöstön, prosessien rakenteen ja taloudellisten resurssien - asianmukainen jäsennelty koordinointi. Tarvittavien muutosten ja kehityksen tekemiseksi yrityksen prosesseissa ja rakenteessa Tuuli analysoi ryhmän osaamista, yrityksen käyttöjärjestelmien rakennetta ja kartoittaa ratkaistavat ongelmat. Strategisen analyysin (henkilöstöresurssien, taloudellisten resurssien ja keskeisten tavoitteiden analyysi) lisäksi luodaan kehittämisstrategia tarvittavien muutosten tekemiseksi. 

29.11.2019

B2B Ylimmän johdon haku & Työpaikat

Johtaja on roolimalli. Rehellisyys, etiikka, anteeksianto, vastuu, ahkeruus, ihmisten ja prosessien tunteminen ja ymmärtäminen - tekevät hänestä johtajan.


 

-Tarmo Riit


04.12.2019

Marketing ja Sales - two children belonging to same family

 


 

Jatka Tarmon kanssa
Markkinoinnin automatisointi 30 PÄIVÄN ILMAINEN KOKEILU