Aitame tuvastada ja lahendada kompleksseid B2B äri-, organisatsiooni- ja tegevusprobleeme
"Kui määratlete probleemi õigesti, on teil lahendus peaaegu olemas."
Steve Jobs
+372 509 4786 riit.tarmo@riitmc.com
Tarmo Riit

Let´s Reach Together

Tarmo Riit, 30 aastat edukat äriarendust rahvusvahelistele B2B ettevõtetele Eestis, Lätis, Leedus, Ida-Euroopas, Indias.

 

Tarmo Riit Management Consulting aitab B2B müügiettevõtteid suurendada müüke. Me aitame juhtkondi tuvastada ja lahendada müükidega seotud probleeme, rajada efektiivseid ja säästlikke müügiprotsesse. Tõhustada müügimeeskondade motiveeritust ja tulemuslikkust.

 

Meie teenuste tulemuslikkus põhineb meie 30- aastasel B2B ettevõtete arenduskogemusel Balti riikides, millele lisandub meie mentorikogemus B2B äriarendustes Ida- Euroopas, Aasias.

 

Praktiline kogemus aitab meil mõista kiiresti olukordi ja tutvustada võimalusi muutusteks.

 

Me keskendume müügiettevõttele kui tervikule ning pakume müügi arendamisega seotud lahendusi, mis ühendavad omavahel ettevõtte kliendikesksuse / missiooni / visiooni / strateegia / ärikultuuri; müügieesmärkide seadmise ja mõõtmise; müügimeeskonna liikmete tööülesannete määratlemise / värbamise / koolitamise / tulemusliku integreerimise müügimeeskonda.


 

Me oleme strateegilised, motiveeritud, loomingulised, lahendused on meie kirg. 

Erioskused

30 aastat äriarendust B2B valdkonnas; visioonid; strateegiad; rahvusvaheline meeskonnaloomine; turundus ja müük

 

Isiksuseomadused

Motiveeriv juht; õpetaja; mentor; empaatilisus

 

Moto

Edu läbi pideva pühendumise
Tarmo Riit

 

 

Meie referensse alates 2019 a

Lugege lähemalt

Organisatsioonistrateegia nõustamine – missiooni & eesmärkide määratlemine

On oluline, millisena soovitakse ettevõtte tulevikku näha. Ning millist ettevõtet soovitakse igapäevaselt töös hoida. Kuidas jälgida ärieetikat, rajada kõrget ärikultuuri. Koos teiega muudame organisatsioonistrateegia ülevaatlikuks, mõõdetavaks ja teostatavaks plaaniks, mis aitab saavutada tulemusi ja arenguid. Visioon ei mõjuta äriedu, kui see jääb ainult juhtkonnale mõistetavaks. Nõustame ja teeme teiega koostööd, et edendada visiooni teie organisatsioonis tervikuna. Eesmärk on tagada, et organisatsiooni meeskond oleks igapäevaselt ühtne, ühendatud ja pühendunud
Lugege lähemalt

Müügi- ja turundusprotsesside täiustamine & juhtimine

Me analüüsime ja hindame ning kaardistame, seejärel modelleerime ja koostame konkreetse, optimaalse müügi- ja turundusprotsessi. Meie teenus algab olemasoleva müügi- ja turundusprotsessi kirjeldamisest ettevõtte müügiauditi koostamise (kaardistamise) kaudu.Koos ettevõtte juhtkonnaga analüüsime müügiaudit ning seal toodud meie parendusettepanekuid ning koostame seejärel ettevõttele optimaalse müügi- ja turundusprotsesessi koos vajaliku modelleerimise, diagrammide, kirjeldustega.Tarmo Riit Management Consulting osaleb hea meelega uuendatud müügi- ja turundusprotsessi elluviimise konsultandina või ettevõttevälise, otseselt elluviimise eest vastutava juhina.
Lugege lähemalt

Müügi- ja turunduse juhtimisteenused

Vajate ettevõttele müügi- ja turunduse juhtimisteenust? Vajadust teenuse järele on mõistlik kaaluda alltoodud, olukorraga lähedase, ettevõtteprofiili olemasolu korral: Ettevõttel on soov rajada võimekas ja jätkusuutlik müügiorganisatsioon. Ettevõte on liiga väike, et palgata täiskohaga müügi- turundusjuhti, kuid müügi- ja turunduse juhtimisvajadus on selgelt olemas. Ettevõttes töötab vähemalt 2- pühendunud müügitöötajat.Tähelepanu ettevõtte turundusele on vähene või turundus puudub üldse. Ettevõttel on mõningane ettevõttesisene klienditeenindusega seotud personal.
Lugege lähemalt

Müügitöötajate värbamisteenused

Koostöös kliendiga koostame professionaalseks värbamiseks vajaliku otsitava müügitöötaja ametiprofiili. Loome endale ülevaate ettevõtte tegevusvaldkonnast, missioonist, visioonist, väärtustest.Koostame ja avaldame otsingukuulutuse. Hangime sobivaid kandidaate kasutades enda kontakte, professionaalseid otsingupartnereid, meediat . Kasutades oma asjatundmust ja pikaaegseid kogemusi teeme kandidaatidest esmavaliku. Viime läbi intervjuud esmavalikusse kuuluvate kandidaatidega. Analüüsime esmavaliku kandidaate ja intervjuude tulemusi. Sobiva kandidaadi leidmisel esitleme kandidaati (või ka 2- 3 võrdset kandidaati) ettevõttele. Vajadusel korraldame lisaotsingu kokkuleppel ettevõttega.Hoiame kandideerijaid kursis nende kandideerimisalase olukorraga.Hoiame klienti kursis kõigi meie värbamisega seotud tegevustega.
Lugege lähemalt
B2B

Juhtide- ja müügimeeskondade koolitusprogrammid

Tarmo Riit Management Consulting OÜ viib end kurssi ettevõtte missiooni, visiooni, väärtusega. Strateegia, turundusse- ja senise äriprotsessiga. Müügimeeskonna poolt kasutatavate töövahenditega. Teeb ettepanekud nii juhtimise- kui ka müügiga seotud muutusteks. Koostab koostöös ettevõttega ettevõttekohased ja arengutele suunatud juhtkonna- ja müügimeeskondade koolitused.Viib ettevõttes läbi koolitused, kas ainult juhtkonnale või müügimeeskonnale. Vajadusel mõlemale
Lugege lähemalt
Kontakt

Registreerige kohe tasuta konsultatsioonile!

* - Kohustuslikud väljad

Tarmo Riit

Lugege lähemalt
Meie referensid