Tarmo Riit
Juhtide ja müügimeeskondade koolitusprogrammid
Tarmo Riit

Õppekorralduse alused

Tarmo Riit Management Consulting OÜ õppekorralduse alused


 

1. Õppijate vastuvõtu ja väljaarvamise tingimused ja kord


 

Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab: saates e-kirja Tarmo Riit B2B Äriprotsesside Kogemuskoolitustele või helistades telefonil 5094 786 või täites registreerumisvormi meie veebilehel www.riitmc.com. Registreerumiseks vajalik info: õppija nimi, isikukood, arve saaja aadress ja nimi. Peale registreerumist saadetakse registreerumise kinnitus õppija e-posti aadressile. Hiljemalt 1 nädal enne koolituse toimumist saadab meie õppeosakond õppijale e-kirja õppega seotud infoga (veebikeskkonnas toimuvas ZOOM - koolitusel osalemiseks vajalik informatsioon, kohaletulekuga seotud koolitusel osalemiseks vajalik informatsioon)


 

Kui Teil on erivajadusi seoses õppes osalemisega, siis palun andke meile nendest teada registreerumisel.

 

Koolitusele palume tulla täiesti tervena. Hoolime endast ja teistest!
 

Koolitusgrupi komplekteerimine – me peame otstarbekaks praktilisteks, avatud diskussioone võimaldavateks kogemuskoolitusteks suhteliselt väikesearvulisi osalejate gruppe. Maksimaalselt 8-10 õppijat. Miinimumarv õppegrupi avamiseks on 2 õppijat.


 

Koolitusest loobumine – registreerunud õppijatel on alati võimalik loobuda õpingutest. Esimese võimalusena püüame alati pakkuda uue võimaluse, et õppija saaks osaleda järgmistel koolitustel. Kui see ei ole võimalik, siis tagastame juba tasutud õppemaksu. Kui õppija teatab koolitusest loobumisest ette vähemalt kuni 3 päeva enne koolitust ( kaasaarvatud ) , tagastatakse tasutud õppemaks 100%, kui loobumisest teatatakse 2-1 päeva enne koolitust, tagastatakse tasutud õppemaks 80% ulatuses, kui loobumisest teatatakse koolituse päeval, siis siis õppemaksu ei tagastata.


 

Koolituse katkestamine – õppija, kes katkestab õpingud, saab tõendi osaletud tundide kohta.


 

2. Koolituse läbituks lugemise ja tunnistuse väljastamise ( saadetakse meili kaudu 5-päeva jooksul) tingimused:


 

- koolituse osalemine kogu ettenähtud toimumisaja jooksul;


 

- õpiväljundite kontrolli edukas läbimine


 

- koolituse tagasiside ankeedi täitmine, tagastamine ( digitaalselt ) vähemalt 3-päeva jooksul peale koolituse toimumist


 

Õppijad, kes ei soorita õpiväljundite kontrollimist või lahkuvad koolituselt enne selle lõppu, saavad tõendi, millel märgitud koolitusel osaletud tundide arv ja kuulatud teemad.


 

2. Õppetasu maksmine, sellest vabastamise ja tagastamise tingimused ja kord


 

• Koolituse eest tasumine ainult ülekandega, esitatud arve alusel.


 

• Koolituse eest on võimalik tasuda ka maksegraafikuga. Küsige võimalusi e-kirja teel


 

• Arve väljastame e-kirja teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.


 

• Arve tasutakse 100% enne koolituse algust kui ei ole juhiga kokku lepitud eraldi (eraldi kokkuleppe aluseks on ainult digitaalselt allkirjastatud maksegraafik)


 

• Koolitusasutusel on õigus mitte lubada koolitusele osalejat, kes ei ole koolitustasu tähtajaks tasunud. Kokkuleppel koolitusasutuse juhiga on võimalik tasuda õppemaksu ka osade kaupa ( eelnevalt digitaalselt allkirjastatud maksegraafiku alusel)


 

• Tarmo Riit Management Consulting OÜ koolituste õppemaks sisaldab ka õppematerjalide maksumust.


 

3. Õppetasust vabastamine


 

• Õppetasust vabastamise üle otsustab koolitusasutuse juhatus ning sellekohase avaldusega palun pöörduge aadressil:


 

4. Õppetasu tagastamise tingimused ja koolitusest loobumine


 

• Kui õppijal on õppemaks tasutud ja koolitus jääb ära meist tuleneval põhjusel, tagastame õppetasu 100%.


 

• Kui õppija ei saa õppima asuda, palume meile sellest teada anda esimesel võimalusel telefonil 5094 786 või e-kirja teel , seejärel püüame leida võimaluse, et õppija saaks koolitusel osaleda järgmise koolituse ajal. Kui see ei ole võimalik, siis on õppijal võimalik koolitusest loobuda.


 

• Loobumise korral toimub tasutud õppetasu tagastamine järgmistel tingimustel:


 

• Koolitusest loobumisest teatamine kuni 3- päeva ( kaasaarvatud) enne koolituse toimumist – tagastame 100 % õppetasust.


 

• Loobumisest teatamisel kuni 2-1 päeva enne koolituse toimumist tagastame 80 % õppetasust.


 

• Loobumisest teatamisel koolituse päeval või koolitusele tulemata jätmisel õppetasu ei tagastata.


 

• Koolituse vältel õppetasu tõstmine – meie ei tõsta kunagi õppetasu koolituse vältel.


 

5. Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord


 

• Kui õppija ei saabu kokkulepitud koolituspäeval täienduskoolitusasutusse, siis arvatakse õppija koolituselt välja.


 

6. Pakume soodustusi:


 

• kui ühest ettevõttest osaleb 2 või rohkem õppijat – küsige personaalset pakkumist,


 

• meie facebooki sõpradele – 10% koolituse maksumusest.


 

8. Teised õppe korraldamiseks olulised tingimused.


 

• Tarmo Riit B2B Äriprotsesside Kogemuskoolitused korraldab täiskasvanute tööalaseid täienduskoolitusi kas veebis ZOOM- keskkonnas

või siis kohaletulekuvõimalusega kõikjal Eestis sisekoolitustena ning Tallinnas avatud koolitustena.

 

• Meie koolitusvaldkonnaks on: juhtimine ja haldus/ turundus ja reklaam.


 

• Meie avatud, kohaletulekuvõimalusega koolitused Tallinnas toimuvad järgmiste koostööpartnerite juures:


 

– SA Tallinna Teaduspark Tehnopol konverentsiruumid, Akadeemia tee 21


 

• Kõik meie õppeklassid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele ja on sisustatud viisil, mis toetab täiskasvanute õppimist.


 

• Õppe keel ja asjaajamiskeel on meil eesti keel


 

• Õppija õigused ja kohustused – õigus saada õppekavas lubatud õppeteenust, kohustus osaleda õppes.


 

• Koolitaja õigused ja kohustused – pakkuda õppekavas lubatud õppeteenust. Luua õppijatele võimalused õpiväljundite saavutamiseks.


 

• Vaidluste lahendamise kord. eelistama vaidlusi õppe sisu ja korralduse teemadel lahendada esimese võimalusena omavaheliste läbirääkimiste teel. oleme väga avatud tagasidele. Palun pöörduge kõigis küsimuste meie poole:


 

• Tunnistuste/tõendite allkirjastamine ja nende üle arvestuse pidamine. Meie tunnistusi allkirjastab juhatuse liige. Peame ka arvestust väljastatud tunnistuste ja tõendite kohta . Vajadusel saame väljastada dublikaate väljastatud tunnistustest, tõenditest.


 

9. Koolituste kestvus


 

• Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (ak/h), kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.


 

• Tarmo Riit B2B Äriprotsesside Kogemuskoolitusel on õigus teha koolituskalendris ja toimumiskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti teel.


 

10. Koolituse ära jäämine või edasilükkumine


 

• Tarmo Riit Management Consulting –l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata.


 

• Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel.


 

• Koolituse ära jäämisel kantakse õppija soovi korral üle mõnele teisele koolitusele või makstakse õppija soovil õppetasu tagasi täies ulatuses.


 

11. Koolitusel osalemine


 

• Koolitusele palume siseneda veebipõhise koolituse korral ZOOM- keskkonda õigeaegselt või kohaletulekuga koolitusele  tulla õigeaegselt kohale. Meie koolitajad kasutavad oma praktilise kogemuse jagamise meetodit, mida vaadeldakse tänapäevaste üldisemate suundumuste taustal. See muudab kogemuskoolituse huvitavaks ja kasutoovaks protsessiks.


 

• Koolitustel on soovitav lülitada telefonid hääletule reziimile.


 

• Koolitustel on keelatud luba küsimata filmida, lindistada ja pildistada.


 

• Kui Teil on mingeid erisoove või -vajadusi, mida koolitaja peaks arvesse võtma, siis palun andke meile sellest teada juba registreerumisel.


 

12. Isikuandmed


 

• Koolitusele registreerumisega kinnitab õppija, et on tutvunud Tarmo Riit Management Consulting OÜ privaatsuspoliitikaga, mis on leitav siin: https://www.riitmc.com/privaatsuspoliitika.html


 

• Peale igat koolitust palun saatke meile 3-päeva jooksul digitaalse tagasiside täidetud ankeet (võib olla anonüümne) , mille leiate: https://www.riitmc.com/kogemuskoolitusel-osalenu-ankeet.html


 

Muudame koos äriprotsessid, müügimeeskonna loomise ja motiveerimise, turunduse- ja müügi tulemuslikeks!


 

Kohtumiseni meie kogemuskoolitustel!


 

Tarmo Riit


 

Kontakt

Registreerige kohe tasuta konsultatsioonile!

* - Kohustuslikud väljad

Lugege lähemalt
Meie referensid