Tarmo Riit
Teenused
Tarmo Riit

STRUKTUURI, ROLLIDE, PROTSESSI RESTART nõustamine

STRUKTUURI, ROLLIDE, PROTSESSI RESTART


Tutvuge, kuidas STRUKTUURI, ROLLIDE, PROTSESSI RESTART nõustamisteenus on seotud meie teiste müügialaste nõustamisteenustega.


Moodul STRUKTUURI, ROLLIDE, PROTSESSI RESTART on osa minu teenustest ja sobib ettevõtetele


A. Kes on juba kasutanud minu MÜÜGI RESTART teenust ning on otsustanud minna süvitsi ning saada detailne lahendus just müügiga seotud struktuuri, protsessi, rollide uuendamise osas.


B. Kes on kindlad, et just mooduli STRUKTUURI, ROLLIDE, PROTSESSI RESTART eraldi tellimine võimaldab lahendada ettevõtte müügiga seotud kitsaskohad.

 


Teostame selle neljas etapis.


Esmalt võtke minuga ühendust telefoni teel (+372 5094 786) või täitke minu veebilehel kontaktivorm. Lepime kokku aja, et rääkida lühidalt teie olukorrast ja sellest, kas STRUKTUURI, ROLLIDE, PROTSESSI RESTART nõustamisteenus sobib teile või mitte. Eeldan, et tahate suurendada oma turuosa läbi tõhusama müügimeeskonna toimimise…


Teiseks saadame teile/ saame teilt algmaterjalid:


- Meili teel saate lepingu (allkirjastamiseks ja tagastamiseks)


- Lisaks meie poolt kogutavate materjalide põhimõttelise loendi (materjalide mitteavaldamise kohustus sisaldub juba lepingus, mille oleme allkirjastanud, et tagada teie ettevõtte konfidentsiaalsus.)


- Kui olete meie töövõtu ametlikult kinnitanud, edastame teile ettemaksuarve.


- Makse laekumise järel ootame, et saadate meile esmalt kõigi müügiga seotud töötajate (müük, abipersonal, logistika), sealhulgas ka tegevjuhid, loendi, et saaksime saata vajaminevate algmaterjalide nimekirja, küsimustikud.


- Järgneva 1- nädala jooksul edastame teile meile vajaminevate materjalide täpsustatud loetelu, ettevalmistatud küsimustikud, et teostada/ väljastada kvaliteetsed uuringud, analüüsid, leiud, ettepanekud.


- Järgneva 2- nädala jooksul ootame teilt meie poolt küsitud kõigi kogutavate materjalide/ täidetud küsimustike laekumist.


Kolmandaks teostame suurema osa meiepoolsetest uuringutest ning jagame teiega meie leidusid.


Selleks kulub vähemalt 3- nädalat, kuid tavaliselt siiski 4– 6 nädalat (sõltub teie ajakavast). Teie kontrollite töö täitmise tempot. Selle aja jooksul oleme arvestanud vähemalt kolme erineva koosoleku ja aruteluga. Mooduli täitmisega seotud tööde vahel on piisavalt aega, et analüüsida ja otsuseid langetada. Pärast iga koosolekut saate kokkuvõtliku loetelu mõlema osapoole järgmistest sammudest, sealhulgas ka ettevõttesisestest olulistest sammudest.


Teemad, mida me detailselt käsitleme meie STRUKTUURI, ROLLIDE, PROTSESSI RESTART konsultatsiooniteenuses:


1. Ettevõtte müügiga seotud struktuur


2. Müügi- ja abipersonali rollid, ametijuhendid.


3. Müügiprotsess ja selle seotus turundusega


Töö käigus, leidude tulemusena, võib selguda vajadus rõhutada üht või teist teemat. Näiteks on võimalik madalat müügivõimekust parandada aktiivmüügiga seotud rolli lisamisega struktuuri või siis müügi- ja abipersonali rollide parema struktureerimisega jne.


Töö lõppedes esitame teile ettevõtte senise STRUKTUURI, ROLLIDE, PROTSESSI aruande, meie arvates hästitoimivate seniste elementide nimekirja struktuuris, rollides, protsessis ning meiepoolsete detailsed muutusettepanekud/ kirjeldused/ diagrammid koos põhjendustega.


Neljandaks nõustan teid lõplikult valitud muutuste teostamise ajal. Aitan teid telefoni või e-posti teel lühikommentaaridega kuni kuue kuu jooksul (piiramatu arv kommunikatsioone) või siis viie olulise, varem ettevalmistatud probleemide paketti puudutava telefoni- või veebikõnega, olenevalt sellest, kumb täitub varem.


Positiivseid muutusi hakkate nägema juba koostöö alguses. Tegelikult aitab juba materjalide kogumine juhtkonnal ettevõtte müügiga seotud struktuuri, protsessi, rolle näha uuest vaatepunktist võrreldes varasemaga. Muudatuste tegelik rakendamine nõuab tavaliselt juhtkonnalt otsusekindlust ning võimalike vastuseisude arukat ületamist ettevõtte sees. Mõned muudatused võivad rakenduda kiiresti ja teised võivad kesta kuni kaheksateist kuud. Soovitus on leida tasakaal võimaliku positiivse mõju ja kaasnevate lühiajaliste häirete vahel, mida püüan oma nõuannetega võimalikult palju minimeerida.


Teenuse osutamine.


Kommunikatsioon. Veebi- kaudu, nõupidamised kliendi juures, erandjuhtudel meie poolt üüritud konverentsiruumides (üüritasu lisandub teenuse maksumusele).


Kestvus. Neli kuni kuus nädalat aruande valmiseni, lisaks 6- kuud järelnõustamist.


Ajakava koostamine. Koostöös kliendiga 1- 3 nädala jooksul peale lepingu allkirjastamist.


Teenuse iseloom. Minu praktilises töös enda tulemuslikkust tõestanud ja kaasaegsete heade tavadega kooskõlas olevad ning hoolikalt ja täpselt sõnastatud soovitused, nõuanded ja kirjalikult ja graafiliselt esitatud materjalid.


Valitud muutuste rakendamisega seotud nõustamine. Kuni kuus kuud, mis hõlmavad kuni viit olulist telefonikommunikatsiooni. Need on päevakorrapõhised, eeldame, et valmistate ette hetkel kõik olulised küsimused ja et me saame neid käsitleme paketina kokkulepitud kommunikatsiooni käigus. Me ei loe olulise kommunikatsiooni hulka kuuluvateks kuue kuu jooksul tehtud kiireid telefonikõnesid ja meilivahetusi.


Kliendi osalusressurss.


- Müügi- ja abipersonali puudutavate jms. materjalide kogumine, ettevalmistamine (volitatud töötaja poolt) edastamiseks meile ca 3 tundi.


- Müügi- ja abipersonali liikmete vestlused meiega ja vastused meie küsimustikule 30 minutit üks töötaja.


- Direktori osalus meiega nõupidamistel ning pädevusse kuuluvate materjalide edastamisel/ kokku ligikaudu 6- 8 tundi.


- Juhtivtöötajate osalus meiega nõupidamistel/ kommunikatsioonides – mõni tund, sõltuvalt olukorrast.


Meie teenuse sobivus. Meie ekspertteadmiste parim kasutamine on alustada koostööd tavalise müügiettevõttega ja muuta see töö käigus oma tegevusvaldkonnas erakordseks.


Meie ideaalne klient…


Juhib väikest- keskmist (1-100 inimest) B2B eraettevõtet, mis müüb kaupu või teenuseid kas koduturul või ka eksporditurgudel.


Ettevõtte juht töötab minuga otse kui otsustaja, mitte mõne teise töötaja kaudu.


Seisab silmitsi müügiga seotud struktuuri, rollidega, protsessiga seotud probleemidega või strateegilise üleminekuga, mis on oluline. Tavaliselt kujutan seda ette olukorrana, mis hoiab juhti püsivas stressiseisundis müügimeeskonna toimimise, personalikulude pärast , või siis süveneb juhis veendumus, et turg on muutunud, kuid senine ettevõtte müügimeeskonna müügitegevus jätkub rutiinselt vastavalt varasematele tavadele ning turuosa on kahanemas.


Ja kes palkab mind eelkõige tänu minu asjatundlikkusele (30. aastat B2B müügiettevõtete arendust), mitte aga lihtsalt selleks, et ma lihtsalt kõrvalseisjana kiidaksin heaks senist müügimeeskonna toimimist.


Ta peaks olema valmis laskma mul (1) otsustada, millised sümptomid on tõesti olulised; (2) diagnoosida probleemid täpsemalt; (3) ja soovitada parimaid lahendusi, mis võivad viia tõeliste muutusteni müügimeeskonna töös, kuid minimeerivad muutustega kaasnevaid häireid nii palju kui võimalik.


Ta on valmis algusest peale avatud koostööks, kuulates ja lugedes edastatud materjale intensiivselt keskendudes ning seejärel ka muutusi tegelikkusse rakendama. Olen siin, et aidata, kuid tulemuslik protsess on alati kahepoolne.


Ta mõistab, et tasu meie teenuse eest, arvestades selle mõju ettevõttele, on väike, arvestades kuluka jätkamisega samas rutiinis.


On avatud senistest erinevatele vaatenurkadele, kuid võtab endale seejuures piisavalt aega uute vaatenurkade mõistmiseks, sobitamiseks oma veendumustega, katsetamiseks.


Maksumus. Minu STRUKTUURI, ROLLIDE, PROTSESSI RESTART  nõustamise maksumus sõltub konkreetsest olukorrast ning selgub peale tasuta esmanõustamist ja olukorra täpsustamist tehtavas pakkumises.

 

Maksmine. 30% ettemaks, 40 % tellimuse täitmise 4. nädala lõpus- arvestades lepingu allkirjastamise kuupäevast , 30 % tellimuse täitmise järel.


 


 

 

 

 

Kontakt

Leppige kokku tasuta STRUKTUURI, PROTSESSIDE, ROLLIDE RESTART teenuse nõustamise esmakonsultatsioon!

* - Kohustuslikud väljad

Lugege meist lähemalt
B2B nõustamisest