Tarmo Riit
Teenused
Tarmo Riit

MÜÜGIVÕIMEKUSE SÄILITAMINE TURULANGUSE PERIOODIL nõustamine

 

MÜÜGIVÕIMEKUSE SÄILITAMINE TURULANGUSE- PERIOODIL


MÜÜGIVÕIMEKUSE SÄILITAMINE TURULANGUSE- PERIOODIL on minu eraldi konsultatsiooniteenuse soodne moodul ja sobib ettevõtetele, kes soovivad kuluefektiivselt saada oma senise müügitegevuse kohta  kogemustel põhinevat hinnangut ning muutmisettepanekuid  ning kes on nõus enda kanda võtma senise müügitegevuse kohta materjalide kogumise ning esitluse ettevalmistamise. Teenus tugineb ainult kliendipoolselt edastatavate lähtematerjalide (esitlus) analüüsil.

 

Teostame selle neljas etapis.


Esmalt võtke minuga ühendust telefoni teel (+372 5094 786) või täitke minu veebilehel kontaktivorm. Lepime kokku aja, et rääkida lühidalt teie olukorrast ja sellest, kas MÜÜGIVÕIMEKUSE SÄILITAMINE TURULANGUSE- PERIOODIL lühinõustamisteenus sobib teile või mitte. Eeldan, et tahate säilitada oma turuosa, töötajaid…


Teiseks saadame teile/ saame teilt algmaterjalid:


- Meili teel saate lepingu (allkirjastamiseks ja tagastamiseks)


- Lisaks meie poolt kogutavate materjalide (teie esitlus) täpsustatud teemade loendi (materjalide mitteavaldamise kohustus sisaldub juba lepingus, mille oleme allkirjastanud, et tagada teie ettevõtte konfidentsiaalsus.)


- Kui olete meie töövõtu ametlikult kinnitanud, edastame teile ettemaksuarve.


- Makse laekumise järel saadame teile teemade loetelu, et saaksite ettevalmistada neid puudutava esitluse.


- Järgneva 2- 3 nädala jooksul ootame teilt kinnitust teiepoolse esitluse valmimisest .


Kolmandaks ootame teilt kohtumisettepanekut esitluseks ning esitluse käigus toimuvaks analüüsiks:


Teemad, mida esitlusel/ analüüsil käsitletakse:


1. Müügikäibe/ müügikatte areng kahel viimasel aastal ning jooksva aasta möödunud kuudel.


2. Müügieesmärkide (müügiplaanid) seadmine, täitimise monitoorimine.


3. Püsiklientide ostukäitumine, maksekultuuri muutused, hinnang püsiklientide kaotusele/ kaotusriskidele.


4. Ettevõtte positsioneerimine turul ja hinnakujundus, valdkonna peamised konkurendid, lühivõrdlus nende arengutega, turuosa viimase aja muutused.


5. Ettevõtte struktuur, ametipositsioonide lühiülevaade, professionaalsuses lühihinnang, müügiprotsessi lühikirjeldus.


6. Müügi- ja abipersonali palga- ja motiveerimissüsteemi üldine lühikirjeldus, ülevaatamise põhimõtted.


7. Hinnang müügi- ja abipersonali senistele lahkumistele/ lahkumisriskidele ettevõttest.


8. Hinnang ettevõtte sise- ja teeninduskultuurile.


Neljandaks teostame esitluse/ analüüsi järel kokkuvõtva üldistuse, koostame müügivõimekuse SWOT- analüüsi ning jagame teiega meie leidusid, ettepanekuid.


Selleks kulub vähemalt 1- nädalat, kuid tavaliselt siiski 2- nädalat


Töö käigus, leidude tulemusena, võib selguda vajadus rõhutada üht või teist teemat. Näiteks on võimalik palga- ja motiveerimissüsteemi parandada uuendatud tulemustasude süsteemiga, struktuuri muutmisega. Töö lõppedes esitame teile ettevõtte müügivõimekuse lühiraporti (seotud käsitletavate teemadega) koos hästitoimivate teemade nimekirjaga ning meiepoolsete muutusettepanekute nimekirja koos põhjendustega, ja SWOT- analüüsi.


Positiivseid muutusi hakkate nägema juba koostöö alguses. Tegelikult aitab juba esitluseks vajalike materjalide kogumine juhtkonnal ettevõtte müügitegevust näha uuest vaatepunktist võrreldes varasemaga. Muudatuste tegelik rakendamine nõuab tavaliselt juhtkonnalt otsusekindlust ning võimalike vastuseisude arukat ületamist ettevõtte sees. Mõned muudatused võivad rakenduda kiiresti ja teised võivad kesta kuni kaheksateist kuud. Soovitus on leida tasakaal võimaliku positiivse mõju ja kaasnevate lühiajaliste häirete vahel, mida püüan oma nõuannetega võimalikult palju minimeerida.


Teenuse osutamine.


Kommunikatsioon. Telefoni- või veebi- kaudu, nõupidamine kliendi juures, erandjuhtudel meie poolt üüritud konverentsiruumis (üüritasu lisandub teenuse maksumusele).


Kestvus. Neli kuni kuus nädalat aruande valmiseni.


Ajakava koostamine. Koostöös kliendiga 1- nädala jooksul peale lepingu allkirjastamist.


Teenuse iseloom. Minu praktilises töös enda tulemuslikkust tõestanud ja kaasaegsete heade tavadega kooskõlas olevad ning hoolikalt ja täpselt sõnastatud soovitused, nõuanded ja kirjalikult esitatud materjalid.


Kliendi osalusressurss.


- Teemasid puudutavate materjalide kogumine, ettevalmistamine (volitatud töötaja poolt) edastamiseks meile ca 6- 8 tundi.


- Direktori osalus meiega esitlusel/nõupidamisel ning pädevusse kuuluvate materjalide edastamisel kokku ligikaudu 4- 8 tundi.


Meie teenuse sobivus. Meie ekspertteadmiste parim kasutamine on lasta kogenud konsultandi pilguga hinnata ettevõtte senist müügivõimekust, majanduse langusperioodil juba realiseerunud ning realiseeruda võivaid riske ning saada muutusettepanekud, mida on võimalik realiseerida lühema ajaperioodi jooksul optimaalsete kuludega.


Meie ideaalne klient…


Juhib väikest- keskmist (1-100 inimest) B2B eraettevõtet, mis müüb kaupu või teenuseid kas koduturul või ka eksporditurgudel.


Ettevõtte juht töötab minuga otse kui otsustaja, mitte mõne teise töötaja kaudu.


Seisab majanduslanguse ajal silmitsi müügiga seotud probleemiga või strateegilise üleminekuga, mis on oluline. Tavaliselt kujutan seda ette olukorrana, mis hoiab juhti püsivas stressiseisundis müügitulemuste pärast , või siis süveneb juhis veendumus, et turg on muutunud, kuid senine ettevõtte müügitegevus jätkub rutiinselt vastavalt varasematele tavadele ning turuosa on kahanemas.


Ja kes palkab mind eelkõige tänu minu asjatundlikkusele (30. aastat B2B müügiettevõtete arendust), mitte aga lihtsalt selleks, et ma lihtsalt kõrvalseisjana kiidaksin heaks senist müügitööd.


Ta peaks olema valmis laskma mul (1) otsustada, millised sümptomid on tõesti olulised; (2) diagnoosida probleemid täpsemalt; (3) ja soovitada parimaid lahendusi, mis võivad viia tõeliste muutusteni müügis, kuid minimeerivad muutustega kaasnevaid häireid nii palju kui võimalik.


Ta on valmis algusest peale avatud koostööks, kuulates ja lugedes edastatud materjale intensiivselt keskendudes ning seejärel ka muutusi tegelikkusse rakendama. Olen siin, et aidata, kuid tulemuslik protsess on alati kahepoolne.


Ta mõistab, et tasu meie teenuse eest, arvestades selle mõju ettevõttele, on väike, arvestades kuluka jätkamisega samas rutiinis.


On avatud senistest erinevatele vaatenurkadele, kuid võtab endale seejuures piisavalt aega uute vaatenurkade mõistmiseks, sobitamiseks oma veendumustega, katsetamiseks.


 

Maksumus. Minu MÜÜGIVÕIMEKUSE SÄILITAMINE TURULANGUSE PERIOODIL nõustamise maksumus sõltub konkreetsest olukorrast ning selgub peale tasuta esmanõustamist ja olukorra täpsustamist tehtavas pakkumises.

 

Maksmine: 30% ettemaks, 40 % tellimuse täitmise 2. nädala lõpus- arvestades lepingu allkirjastamise kuupäevast , 30 % tellimuse täitmise järel.

 


 

Kontakt

Leppige kokku tasuta MÜÜGIVÕIMEKUSE SÄILITAMINE TURULANGUSE PERIOODIL nõustamisteenuse esmakonsultatsioon!

* - Kohustuslikud väljad

Lugege meist lähemalt
B2B nõustamisest