Tarmo Riit
Teenused
Tarmo Riit

JUHTIDE- JA MÜÜGIMEESKONDADE KOOLITUSPROGRAMMID

Meie pakume B2B müügi- ja müügijuhtimiskoolitusi, turundusalast coachingut ning teisi arengutele suunatud ettevõttekohaseid koolitusi. Töötame tihedalt koostöös ettevõttega, et tagada parim tulemus. Tutvu meie teenustega lähemalt!

Evelyn Palmiste, nõustava müügijuhtimiskoolituse 15.11- 16.11.2022 läbinu:

Osalesin "Nõustav müügikoolitus, B2B Müügijuhtimise parimad praktikad kõrgtasemel müügimeeskonna loomiseks. B2B Müügijuhtimise kuldreeglid". Jäin koolitusega väga rahule!

Kaks koolituspäeva olid väga infomahukad, seda kõige paremas mõttes: koolitus oli laiahaardeline, kus oli välja toodud oluliseim nii turundus-, müügi- kui ka tegevjuhtimise teoorias (teooria, mis annab reaalset tulemust praktikas) ning erinevad näited praktikas (mis toimib hästi, mis ei toimi nii hästi), unustamata ka abipersonali rolli olulisust ettevõttes.

Sain väga palju häid ja vajalikke praktilisi teadmisi müügijuhtimisest kui ka tegevjuhtimisest.

Lisaks sain personaalselt väga häid nippe, ideid, soovitusi ja arvamusi mida/kuidas paremini teha oma ettevõttes - andis juurde julgust ja enesekindlust edasiseks tegutsemiseks!


 


 


 

 

Ettevõtte areng on seiskunud?

Müük ei vasta ootustele?

Müügimeeskond vajab uut vaadet müügiprotsessile?

 

 

Me viime end kurssi ettevõtte missiooni, visiooni, väärtusega.

Strateegia, turundusse- ja senise äriprotsessiga.

Müügimeeskonna poolt kasutatavate töövahenditega.

Koostame koostöös ettevõttega ettevõttekohased ja arengutele suunatud juhtkonna- ja müügimeeskondade koolitused.

Viime ettevõttes läbi koolitused, kas ainult juhtkonnale või müügimeeskonnale.

Vajadusel mõlemale.

Juhtkond peaks panustama toimiva turunduse- ja müügimeeskonna ülesehitamisele.

Kandma hoolt ettevõtte optimaalse struktuuri, äriprotsessi eest.

Kliendile suunatud müügiprotsess peaks olema toetatud müügiettevõtte enda siseprotsesside, missiooni, visiooni ja väärtuste suurepärase tundmisega.

Aga ka kliendipoolsesse otsustusringkonda kuuluvate töötajate määratlemisega.

Väärtustada tuleb pikaaegsele partnerlusele suunatud tegevusi.

Liikuda soovitud eesmärgi suunas sammhaaval.

Olla kliendikesksete väärtuste mõistja, looja, esitleja.

Arendada tuleb tähelepaneliku kuulamise oskust.

 

MÜÜGIKOOLITUSE KOHANDAMISE PROTSESSIS ettevõtte strateegia, müügistruktuuri ja müügimeeskonnaga me garanteerime ettevõttele kohandatud müügikoolituse ettevalmistamisel et:


* Määratleme ja seame eesmärgiks reaalselt saavutada ettevõttele sobivad ja kõige kriitilisemad müügikäitumised, mida tuleks müügiedu saavutamiseks prioritiseerida, arvestades käesoleva ajahetke turuolukorda.


* Kaasame algetapis teie juhtkonna ja müügi juhtimisega seotud meeskonna, et määratleda ja tagada vajalikud ning võimalikud muutused, et seejärel soodustada koolituse kaudu nende ellu viimist.


* Loome selge arusaamise ja võtame vastutuse teile vajalike koolituse tähtaegade ja tulemuste osas.


* Kaasame ja kohustume arvestama kõigi tööriistade, tarkvaradega , mida teie müügimeeskonnas juba eelnevalt kasutatakse ning mille kasutamise jätkamist ja jooksvat kaasajastamist peate oluliseks ka tulevikuarendustes.


* Koostame vajadusel tervikliku müügi-mõõdikute plaani, mis on seotud teie ettevõtte tähtsamate üldiste mõõdikutega ja peamiste tulemusnäitajatega.


* Koostame jätkusuutlikkuse plaani, mis suunab vajalike muutuste suunas pikemas perspektiivis.


* Koostame ja edastame huvitavad ja asjakohased õppematerjalid, mis inspireerivad müügimeeskonda rohkem pingutama ning proovima uusi lähenemisviise. Ja mis motiveerivad jätkuvalt arendama oma oskusi ja teadmisi, et saavutada klientide püsiv lojaalsus ja lugupidamine.


* Me alustame intervjuudest müügiga seotud osapooltega, tavaliselt müügidirektoritega, müügijuhtidega, müügiesindajatega, müügiinseneridega ja lihtsalt tippmüüjatega. See aitab meid selge arusaamise loomisel teie strateegia ja müügikultuuri suhtes ja võimaldab meid määratleda teie eriomased vajadused.


Erinevate müügiga seotud osapooltega läbiviidavad intervjuud võimaldavad meil luua ja läbi viia teie ettevõttele kohandatud müügikoolituse.


* Meie vajaliku hoolsusega seotud lähenemise ja intervjuude väljundiks on tegevusplaan. Tegevusplaanil on kaks eesmärki:


1) Anda ülevaade meie poolt tundmaõpitud müügi-olukorra ja selle meiepoolse tõlgenduse kohta, et te saaksite olla kindlad, et me oleme õigesti mõistnud teie äri-ja müügiolukorda.


2) Pakkuda soovitusi õppeks, mõõdikuteks ja jätkusuutlikuks müügistrateegiaks.


Me toome esile täpse kirjelduse, mida teie müügijuhid ja müügiprofessionaalid


peaksid omandama enne koolitust, koolituse ajal ja pärast koolitust.


Keskendume koos teiega müügi jätkusuutlikkuse tagamisele ja tsüklilise lähenemise olulisusele müügis.


* Me ei astu uusi samme enne, kui oleme teilt tehtu kohta saanud tagasiside, kas siis heakskiidu või muutusettepanekud. Nende saamisel muutusettepanekud koos läbi arutanud ning leidnud teile sobiva kompromissi.


* Selline tagasiside tsükkel kaasneb kõigi meie kohandatud koolitusega seotud väljatöötlustega nii et võite olla kindlad, et me oleme keskendunud teile kõige olulisemate müügilähenemiste mõjutamisele teie müügimeeskonnale arusaadaval ja aktsepteeritaval viisil.


 


 


 


 

 

 

 

   Kontakt

   Registreerige kohe tasuta konsultatsioonile!

   * - Kohustuslikud väljad

   Lugege meist lähemalt
   B2B nõustamisest