Tarmo Riit
Juhtide ja müügimeeskondade koolitusprogrammid
Tarmo Riit

Nõustav müügikoolitus B2B Kliendikesksed müügistrateegiad. B2B Kliendikeskse müügi arendamise kuldreeglid. 18.10 – 19.10.2022

22.09.2022

TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA


 

Täienduskoolituse asutuse nimetus – Tarmo Riit Management Consulting OÜ

Müügikoolitus B2B Kliendikesksed müügistrateegiad. B2B Kliendikeskse müügi arendamise kuldreeglid. 18.10 – 21019.2022 (õppekeel eesti keel)


 

1. Õppekava nimetus:


Müügikoolitus B2B Kliendikesksed müügistrateegiad.

 

2. Koolituse sihtrühm:


 

Ärilt- ärile müügis praktikat omavad töötajad: müügidirektorid, müügijuhid, müügiesindajad, konsultatiivmüüjad jne.


 

3. Õppekavarühm:

 

Turundus- ja reklaam.


 

4. Õpiväljundid:


• Õpilane – õpib tundma ja teab B2B müügiettevõtte terminoloogiat,kutseeetika põhimõtted müügitöös, ettevõtte ärikultuuri osa müügitöös.


• Õpilane õpib tundma ja teab kuidas siduda B2B ettevõttele omast missiooni/ visiooni/ väärtushoiakuid müügitööga ning hoida fookuses ning tulemuslikult kasutada müügitöös ettevõttele omase müügiprotsessi tundmist.


• Õpilane õpib tundma ja teab kaasaegseid B2B müügi tehnikaid, meeskondliku müügi põhimõtteid, juhtkonna kaasamise võimendavat osa müügis, kaasaegsete äriklientide ootusi, kliendiootuste ületamise tähtsust.


• Õpilane õpib tundma ja teab kuidas luua kliendiprofiili, kliendihalduse strateegiaid.


• Õpilane õpib tundma ja teab kuidas kaardistada B2B ettevõtte müügiprotsessi, seda analüüsida ning viia läbi optimaalsuse saavutamiseks vajalikke uuendusi.


• Õpilane – õpib tundma ja teab kuidas koostada B2B müügiettevõtte müügiplaane, kuidas korrigeerida müügiplaane ootamatute turumuutuste olukorras, kuidas monitoorida regulaarselt müügitulemusi.


• Õpilane saab ülevaate müügitööd tõhustavatest ja hõlbustavatest kaasaegsetest info-ja kommunikatsiooni vahenditest.


 

5. Õpingute alustamise tingimused:

 

Soovitav eelnev müügitöö kogemus.


 

6. Õppe kogumaht:


8 ak/h auditoorset tööd. Jaotatuna kahele koolitupäevale. Tavaliselt ühel koolituspäeval 10.00 – 13.30 (4 ak/h).


 

7. Programm:


 

1. Koolituspäev


10.00 – 10.45


• B2B müügiettevõtte terminoloogiast,kutseeetika põhimõtted müügitöös, ettevõtte ärikultuuri osa müügitöös.


10.45 – 11.30


• B2B müügivõttele omase missiooni/ visiooni/ väärtushoiakute sidumine müügitööga, ettevõttele omase äriprotsessi tundmise olulisus müügitöös.


11.30 – 12.00


Vaheaeg


12.00 – 12.45


• Müük. Kaasaegsed B2B müügi tehnikad, meeskondliku müügi põhimõtted, juhtkonna kaasamise võimendav osa müügis, kaasaegse ärikliendi ootused ja kliendiootuste ületamise tähtsus.


12.45 – 13.30


• Müük. Kliendiprofiili loomine. Kliendihalduse strateegiaid.


2. Koolituspäev


10.00 – 10.45


• Müük. B2B müügiettevõtte müügiprotsessi kaardistamine, analüüs ning optimaalsuse saavutamiseks vajalike uuenduste algatamine.


10.45 – 11.30


• Müük. B2B müügiettevõtte müügiplaanide koostamine, müügiplaanide korrigeerimine ootamatute turumuutuste olukorras, müügitulemuste monitoorimine.


11.30 – 12.00


Vaheaeg


12.00 – 12.45


• Müük. Müügitööd tõhustavatest ja hõlbustavatest kaasaegsetest info-ja kommunikatsiooni vahenditest (CRM jne.).


12.45 – 13.30


• Kursuse lühi-kokkuvõte.


• Test. Koolituse omandamisega seotud testi küsimustiku vastamine GOOGLE- keskkonnas.


 

HILJEMALT 3- PÄEVA JOOKSUL PEALE KOOLITUSE TOIMUMIST


koolituse tagasiside ankeedi täitmine osaleja poolt, koolituse õppematerjali PDF- faili saatmine koolitusettevõtte poolt tagasiside ankeedi täitnutele. 

HILJEMALT 5- PÄEVA JOOKSUL PEALE KOOLITUSE TOIMUMIST


koolituse ja koolitustesti läbinutele ning koolituse tagasiside ankeedi täitnutele koolituse läbinu tunnistuse väljastamine.


 

8. Õppekeskkonna kirjeldus:


 

Kursus toimub veebikeskkonnas, osaluseks saadetakse link koolitusettevõtte poolt osaleja meiliaadressile sisselogimiseks peale osaleja koolitusele registreerimist ja registreerimistingimuste täitmist.


 

9. Õppematerjalide loend:


Osalejad saavad 3- päeva jooksul meili kaudu kirjalikud koolituse õppematerjalid mõlema koolituspäeva osas, mis on koostatud koolitajate poolt vastavalt õppesisu teemadele kõigi teemade kohta. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:


Õpiväljundid loetakse omandatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud kursusel 100% kursuse kogumahust (2- koolituspäeva), sooritanud positiivselt kursuse 2- päeva lõppedes testi (vastanud õigesti vähemalt 12- le küsimusele 20- st) ning täitnud Tarmo Riit Management Consulting Koolituskeskuse tagasiside ankeedi. Peale testi läbimist, ankeedi täitmist väljastatakse Tarmo Riit Management Consulting Koolituskeskus poolt õpiväljundite omandamist kinnitav tunnistus hiljemalt 3- päeva jooksul peale koolituse toimumist.

 

10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:


Tarmo Riit Management Consulting müügikoolitusi läbi viiv õpetaja on Tarmo Riit Management Consulting OÜ asutaja ja B2B ärikonsultant Tarmo Riit, kellel on 30- aastane B2B rahvusvahelise äriarenduse kogemus B2B ettevõtete asutajana ja tippjuhina.


Õppekava kinnitamise aeg: 02.01.2022


Seminar Nõustav müügikoolitus B2B Kliendikesksed müügistrateegiad. B2B Kliendikeskse müügi arendamise kuldreeglid. 18.10 – 19.10.2022
Hind: 290.-EUR, millele lisandub käibemaks
Koht ja kuupäev: 18.10 - 19.10.2022, veebikoolitus
Arveldusandmed:

* - Kohustuslikud väljad

Kontakt

Registreerige koolitusele 18.10 - 19.10.2022

* - Kohustuslikud väljad

Lugege lähemalt
Meie referensid